Menu

Terug naar Actualiteit >Meer ademruimte voor open ruimte

Geschreven op 01 april 2020. - Nieuws
Meer financiële middelen voor het platteland

De Vlaamse regering wil gemeenten helpen en aanmoedigen om open ruimte te behouden en verder te ontwikkelen. Dit stond al in het Vlaams regeerakkoord en kreeg intussen concreet vorm in de bijbehorende begroting.

 

 

 

De gemeenten halen al zo’n 20% van hun financiering uit het Gemeentefonds. Hoeveel elke gemeente uit dat fonds krijgt, hangt bijvoorbeeld af van het aantal inwoners. Maar wat als een gemeente niet veel inwoners, maar wel veel oppervlakte heeft? Aan die verzuchting komt de Vlaamse regering nu tegemoet met bijkomende financiële middelen voor alle gemeenten, behalve de dertien centrumsteden.

Deze middelen worden verdeeld op basis van het areaal aan bossen, tuinen, parken, waterlopen, akkerland, grasland, recreatiegebied en boomgaarden in een gemeente. De lokale besturen krijgen deze extra middelen in de vorm van een algemene werkingssubsidie. Ze hoeven geen aanvraag te doen en zijn niet verplicht om de besteding te verantwoorden. Omdat de gemeente dus vrij spel heeft, is het voor haar een uitdaging om de middelen zo waardevol mogelijk in te zetten.

Ben je benieuwd op hoeveel van deze nieuwe middelen van de Vlaamse overheid jouw gemeente aanspraak kan maken? Je leest meer in een artikel van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en ontdekt de concrete bedragen per gemeente op een kaartje dat door het Agenschap Binnenlands Bestuur werd gemaakt!