Menu

Terug naar Actualiteit >Niet akkoord met het stikstofakkoord?

Geschreven op 08 mei 2022. - Nieuws

In ons online artikel nemen we je mee in het verhaal achter het stikstofakkoord en de impact van dit akkoord op de Vlaamse land- en tuinbouw. Heb je zelf een mening over het geformuleerde stikstofakkoord en wil je deze graag delen? Via een handige tool kan je zelf een bezwaarschrift formuleren in het kader van het openbaar onderzoek dat van 19 april tot 17 juni loopt inzake het stikstofakkoord. Deze bezwaren worden overgemaakt aan de Vlaamse regering, die zo hopelijk een beter inzicht krijgt in de gevolgen van haar beslissingen voor alle getroffen sectoren, waaronder de landbouwsector en daarmee eenieder die binnen de sector werkzaam is of fan is van voedsel van eigen bodem. 

In samenwerking met Boerenbond ontwikkelde Landelijke Gilden een tool om op een eenvoudige manier zelf een bezwaar op te maken tegen het stikstofbeleid. Via onderstaande knop ga je naar de tool op de website van Boerenbond. Binnen deze tool overloop je verschillende vakken, waarin je iets kan vertellen over jezelf en je motivatie om een bezwaarschrift in te dienen. Daarna kan je kiezen uit verschillende voorbeeldargumenten of je eigen argumenten toevoegen. De tool genereert aan het einde dan een gepersonaliseerd bezwaarschrift in Word, dat je kan inbrengen in het openbaar onderzoek. Een kleine moeite voor jou, maar een grote steun voor de vele getroffen land- en tuinbouwbedrijven, hun families en werknemers en iedereen die betrokken is in de agro-voedingssector.