Binnen Bij Boeren | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Binnen Bij Boeren

Geschreven op 05 juni 2020. - Nieuws, Landbouw

Nog te veel kinderen weten niet waar het brood dat ze eten of het vlees dat op hun bord ligt, vandaag komt. Om daar verandering in te brengen, wordt vooropgesteld minimaal 16 BinnenBijBoeren-dagen te organiseren, gericht op de leerlingen van het 5e leerjaar.

 

Op zo'n dag maken de leerlingen kennis met verschillende (lokale) landbouwbedrijven. Op die manier maken de jongeren kennis met de sector en het productieproces. Beleving en STEM-onderwijs staan daarbij centraal. Via een rotatiesysteem leren de kinderen in een halve dag tijd enorm veel over de voedselproductie in hun eigen gemeente. Welke handelingen er nodig zijn, wat ze mogen en niet mogen, welke controles er zijn en hoe het komt dat het allemaal zo lekker is. 

Dezelfde groep leerlingen wordt +/- een jaar na het eerste bezoek uitgenodigd om verder uit te diepen wat de wetenschappelijke en technologische context van dat productieproces is. Dit bezoek past in het kader van STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering en Mathematics) waarbij specifieke vaardigheden als probleemoplossend denken en de interesse in wetenschap en techniek aangewakkerd worden.

Deze BinnenBijBoeren-dagen kaderen in het project Binnen bij Boeren van LEADER MarkAante Kempen +. 't Pleckske vzw is de promoter van het project. Plattelandsklassen coördineert het project en zorgt voor het educatieve materiaal. De lokale afdelingen van Landelijke Gilden helpen mee aan de organisatie van de BinnenBijBoeren-dagen en zorgen voor de lokale contacten. Naast de BinnenBijBoeren-dagen zullen de projectpartners het staande landbouweducatieve aanbod in de betrokken gemeentes inventariseren en evalueren. Verder worden er lesfiches, een draaiboek en een educatieve koffer met ondersteuningsmateriaal ontwikkeld.