100 jaar geleden in De Boer: “De vrede is getekend!” | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >100 jaar geleden in De Boer: “De vrede is getekend!”

Geschreven op 16 januari 2020. - Nieuws, Erfgoed
Knipsel uit Boer en Tuinder

Oude teksten lezen is “luisteren naar onze voorouders met je ogen”. In deze rubriek willen we regelmatig een artikel lezen uit de oude ledenbladen van onze organisatie. Feiten, bedenkingen, levenswijzen, wijsheden en dwalingen uit een andere tijd, het is voor ons een leerrijk terugkijken. Maar soms houdt het lezen ons ook een spiegel voor. Het overstijgt onze eigen “waan van de dag” door ons kennis te laten maken met andere “wanen van de dag” ,…die trouwens ook voorbij zijn gegaan.  

De vrede is geteekend!” . Dit was de titel van een artikeltje in het nummer van 17 januari 1920 van De Boer, het ledenblad van onze organisatie .

Laten we even meelezen.

 ”Op zaterdag 10 januari werd het vredesverdrag eindelijk getekend. We mogen nu hopen dat de vredesvoorwaarden zullen uitgevoerd worden…. Herinneren wij aan de voornaamste verplichtingen van Duitsland tegenover België:
1. Duitsland moet aan België vóór 1 mei 1921 de som van 2,5 miljard in goud betalen;
2. Duitsland moet tien jaar lang aan België 8 miljoen ton (dit zijn 800.000 wagons van 10.000kg) kolen zenden;
3. Het nijverheidsmateriaal dat ons ontnomen werd moet teruggevoerd worden en het ontbrekende moet door Duits materiaal aangevuld worden;
4. …
5. Binnen de 3 maanden na het ondertekenen van het vredesverdrag moet Duitsland aan België uitleveren:

  • 5000 melkkoeien die onmiddellijk na verzenden minimum 8 liter melk per dag moeten geven
  • 25.000 koeien zichtbaar gekalfd
  • 35.000vaarzen van 15 maanden tot 2 jaar;
  • 2.000 stieren;
  • 8000 schapen;
  • 10.000 geiten en 200.000 stuks gevogelte.

… Het grootste gedeelte van het vee is bestemd voor Vlaanderen en het arrondissement Doornik.
… Schapen en geiten zullen mogen afgeleverd worden, zelfs aan dezen die vóór de oorlog geen schapen of geiten hadden, in vergoeding van gelijk welke landbouwschade.”

In een vervolgartikel op 24 januari vernemen we iets meer over de concrete werkwijze van heet leveren van het vee. Een gigantische operatie:

“Duitsland zal verdeeld worden in 25 verzamelingsstreken; het zal het te leveren vee aankopen of het opeisen. Commissie bestaat uit een veearts en twee kwekers. Zij zullen de beesten onderzoeken. Dit is slechts een voorlopige in ontvangsneming. De beesten worden geladen in treinen, over ’t algemeen samengesteld uit 40 wagons, en iedere trein zal ongeveer 300 paarden, 400 stuks runddieren of 2000 schapen of geiten vervoeren. Twee Belgische begeleiders zullen toezicht houden op het vervoer tot aan het grensstation Montzen. Daar wordt ieder dier nogmaals afzonderlijk nagezien en onderzocht. Deze die blijken aangetast te zijn door besmettelijke ziekten of die in de loop van  de reis een ongeluk hadden, worden teruggestuurd. Daar geschiedt dus de eindelijke in ontvangstneming.
Van dan af reizen de dieren op risico van de Belgische Staat; Op Belgisch grondgebied zal de trein niet gesplitst worden. Hij blijft samen tot aan het gewestelijk centrum van bestemming.
Voor de verdeling werd West-Vlaanderen gescheiden in 7 gewestelijke streken, Oost-Vlaanderen in 9 en het Doornikse in 3. Die verschillende gewestelijke gebieden werden op hun beurt onderverdeeld in een veranderlijk getal plaatsen, waar de werkelijke verdeling der dieren plaats heeft.”

De vrede is getekend. De Boer, 17 januari 1920 

De verdeling van het Duitse vee. De Boer, 24 januari 1920: deel 1 en deel 2