14de haard van Blauwtong, in Ravels | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >14de haard van Blauwtong, in Ravels

Geschreven op 20 januari 2020. - Nieuws, Schapenhouders
blauwtong

België heeft deze week een 13de en 14de haard van Blauwtong type 8 gemeld. De 14de haard bevindt zich in Ravels, dicht tegen de Nederlandse grens, op zo’n 100 km van de recent ontdekte haarden in de provincie Luik (Ferrières, Awans, Modave, Verlaine). Op dit bedrijf, een verzamelplaats van kalveren, werd één kalf uit Henegouwen positief getest op blauwtong type 8. Er werd geen melding gedaan van ziektetekenen. De overige kalveren uit het bedrijf in Ravels, die allen negatief testten, werden zoals voorzien geëxporteerd. Verder onderzoek is nog lopende.

Ondertussen zijn er dus op 14 Belgische bedrijven runderen gedetecteerd besmet met blauwtong type 8, in de provincies Luxemburg, Luik, Namen en Antwerpen. Het gebied waarin de besmette muggen actief zijn, lijkt snel uit te breiden.


Bron: OIE

Het FAVV bevestigde in maart 2019 dat in een bedrijf in de provincie Luxemburg dieren besmet met Blauwtong type 8 gevonden waren. Als gevolg hiervan werd België als niet-vrij beschouwd, en gelden er bijkomende voorwaarden voor export van runderen, schapen en geiten naar vrije gebieden.

De mugjes die het virus overbrengen, zijn het actiefst in de zomer en het begin van de herfst. Het is dan ook niet verrassend dat er nu besmette dieren gevonden worden. In West-Duitsland zijn er ook deze winter nog 2 bijkomende haarden gevonden, waarmee het totaal op 60 uitbraken komt. In Zwitserland, staat de teller op 53 uitbraken met blauwtong type 8, veelal gevallen zonder enige ziekteverschijnselen.

Sinds 2015 uitbraken in Frankrijk: afwijkende kalveren

Het verhaal is anders in Frankrijk, waar sinds augustus 2015 Blauwtong type 8 plots opnieuw opdook. Sinds december 2018 tot halfweg 2019 zijn er talrijke meldingen geweest van misvormde kalveren en kalveren met neurologische afwijkingen. Lokale en nationale laboratoria bevestigden een infectie met Blauwtong type 8 in 580 van deze meldingen vanuit meer dan 350 bedrijven met voornamelijk vleesvee. Franse onderzoekers publiceerden in een recent artikel meer informatie over de afwijkingen die bij besmette kalveren gevonden werden. BVD en het Schmallenbergvirus werden uitgesloten als mogelijke oorzaak van de afwijkingen. Bij 81% van de kalveren werden hersenafwijkingen gemeld, zoals kop- en oogtrillingen, evenwichtsstoornissen en gedragsafwijkingen (domme kalveren, onwillekeurige tongbewegingen,…). Bij 72% van de kalveren werd in een meer of mindere mate tijdelijke blindheid vastgesteld. Bij 40% werd een afwezige of verminderde zuigreflex opgemerkt. Bij 7,5% van de bedrijven werden meer dan 6 afwijkende kalveren geboren.

Hoewel het nu rondwarende blauwtongvirus blijkbaar weinig symptomen veroorzaakt bij volwassen dieren, kan het virus fataal zijn voor de foetus. Het is duidelijk aangetoond dat het virus de placentabarrière kan doorbreken en abortus of misvormde kalveren kan veroorzaken. Voorlopig worden enkel in Frankrijk meldingen gedaan van afwijkende kalveren. Onderzoekers concludeerden dat de infectiedruk (langdurig en veel haarden in de omgeving) hierbij mogelijk ook een rol speelt, net zoals het tijdstip in de dracht dat het moederdier besmet raakte.

Vaccinatie met blauwtongvaccin tijdens dracht

De in België beschikbare vaccins tegen Blauwtong zijn geïnactiveerde vaccins. Het blauwtongvirus in deze vaccins is dus afgedood; verspreiding van het virus door vaccinatie is bijgevolg niet mogelijk. Alle in België beschikbare vaccins zijn - volgens de bijsluiter - veilig voor gebruik tijdens de dracht en lactatie bij koeien en ooien. Dit wil zeggen dat de fabrikanten het vaccin tijdens de registratieproeven uitvoerig hebben moeten testen in drachtige dieren. Vaccinatie van de hele veestapel en zeker de fokdieren blijft aanbevolen!