15 december, Plattelandsacademie 'Mobiliteit' | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >15 december, Plattelandsacademie 'Mobiliteit'

Geschreven op 15 november 2018. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Plattelandsacademie mobiliteit

In 2020 zal de mobiliteit en meer bepaald het aanbod aan openbaar vervoer in Vlaanderen drastisch veranderen. De aangekondigde vervoersregio's zullen dan in werking treden met ingrijpende gevolgen voor de gebruikers van het openbaar vervoer.

De regio Mechelen werd uitgekozen als pilootproject voor de opmaak van deze vervoersregio's. Als aanloop naar dit nieuwe vervoersconcept willen we een aantal steakholders samenbrengen om de stand van zaken op te maken en enkele cruciale vragen te beantwoorden:
  • Gaan de vervoersregio's het mobiliteitsvraagstuk helpen oplossen?
  • Wat bedoelt men met kernnet,flexnet, vervoer op maat en basisbereikbaarheid
  • Hoe gaan die in de praktijk werken?
  • Welk zijn de gevolgen voor de vervoersregio's voor het landelijk gebied?

We nodigen je graag uit om te komen luisteren naar experten ter zake zoals:

  • Kris Peeters
  • Stefaan Stynen (trein-tram-bus)
  • Pieter Dresselaers (Igemo)
  • Ester Nevelsteen (De Lijn regio Mechelen)
  • Bert Meulemans (Landelijke Gilden).

Na de inleidingen is er ruimte om met deze mensen in gesprek te gaan.

>> Meer informatie