Aandacht voor gezondheidszorg op het platteland | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Aandacht voor gezondheidszorg op het platteland

Geschreven op 16 augustus 2017. - Ledenblad Buiten
interventietijden op het platteland

Landelijke Gilden beseft natuurlijk dat hervormingen – samen met een blijvende solidariteit – noodzakelijk zullen zijn om onze gezondheidszorgen betaalbaar te houden nu de bevolking vergrijst. Vanuit de aandacht voor het platteland formuleerde het Nationaal Bestuur van Landelijke Gilden de volgende bezorgdheden.

  • We willen vooreerst waarschuwen voor een geneeskunde met twee snelheden, wanneer er meer privéziekenhuizen komen die alleen bereikbaar zijn voor wie het kan betalen. Daarom dringt Landelijke Gilden aan op een afdoende en transparante basisfinanciering van de ziekenhuizen, die dan een toegankelijke, bereikbare en aangepaste zorg garanderen. Opvallend is hoe minister De Block dit fundamentele debat uit de weg gaat.
  • Verder toont Landelijke Gilden zich bezorgd over de toekomst van de regionale ziekenhuizen. De hervormingsvoorstellen zetten samen met de huidige financiering de kleinere ziekenhuizen onder druk. Sommigen spreken zelfs van dreigende sluitingen. Voor een toegankelijke gezondheidszorg vinden wij het essentieel dat consultaties en daghospitalisaties niet op enkele plaatsen geconcentreerd worden maar dat die decentraal moeten blijven kunnen – zoals dat nu onder andere al functioneert in Bilzen, Aarschot en Poperinge.
  • Ook wanneer hooggespecialiseerde zorg sterker geconcentreerd wordt, mag dat de toegankelijkheid van die zorg niet in het gedrang brengen. Daarom pleiten we voor een gepaste omkadering met zorghotels, zorgstudio’s en een aangepast ziekenvervoer.
  • Aansluitend mag een afslanking van de ambulances van 112 de interventietijden op het platteland niet verlengen, zeker niet bij levensbedreigende situaties. Nu al liggen die interventietijden twee tot drie keer hoger in de meer landelijke regio’s. Daarom vragen we dat die tijden continu gemonitord worden, met bijzondere aandacht voor de grensgebieden (zeker ook rond de taalgrens) en voor regio’s waar de interventietijd nu al langer is.
  • Ten slotte moeten we de eerstelijnsgezondheidszorg afstemmen op het geleidelijk korter worden van het verblijf in het ziekenhuis, terwijl we de medische en gezinsondersteuning thuis gradueel uitbouwen. Hiervoor is een goede coördinatie tussen het federale en het Vlaamse beleidsniveau essentieel. Zo moet een korter verblijf in het ziekenhuis na een bevalling gecompenseerd worden door de garantie op een vroedvrouw én kraamzorg aan huis.