Aanpak overpopulatie everzwijnen in Limburg | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Aanpak overpopulatie everzwijnen in Limburg

Geschreven op 12 december 2018. - Nieuws, Landbouw
Everzwijn

De Limburgse gouverneur Herman Reynders nodigde in november de gemeentebesturen, jagers, landbouw- en natuurorganisaties uit op een overleg om na te gaan hoe de everzwijnenpopulatie kan worden teruggedrongen tot een draagbaar aantal voor de Limburgse samenleving.

 

Bejagen is hierbij niet de enige remedie om schade of ongevallen in te perken. “Er moeten meer omheiningen komen. Aan het Agentschap Wegen en Verkeer wordt gevraagd om gewestwegen waar veel everzwijnen zitten af te schermen. Het risico op ongevallen wordt alsmaar groter. Ook moeten er meer borden komen om de mensen te waarschuwen” aldus de gouverneur.

Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de problematiek doet de gouverneur een oproep aan de Limburgers om alle schade te registreren. We zitten met schade voor landbouwers en particulieren (tuinen), verkeersongevallen en het risico op de Afrikaanse varkenspest.

Wie schade ondervindt of everzwijnlocaties aantreft, wordt gevraagd dat te melden op de website www.natuurenbos.be/meldpuntschade. Je kan het ook melden via Limburg@landelijkegilden.be.