Menu

Terug naar Actualiteit >Afgebakende zones NCD aangepast of opgeheven

Geschreven op 09 augustus 2018. - Nieuws, Tuinieren
Afgebakende zones NCD aangepast of opgeheven

Eerder deze week berichtten we dat het FAVV de afgebakende zones zou opheffen of aanpassen, op voorwaarde dat er zich geen nieuwe besmettingen van Newcastle disease zouden voordoen. Dat is inderdaad het geval, waardoor de maatregelen onverkort zijn ingegaan.

 

  • De 10 kilometerzone rond Zulte is opgeheven;
  • De 3 kilometerzone in Waregem versmelt met de 10 kilometerzone. In deze 10 kilometerzone worden de maatregelen versoepeld. In die zone is intussen ook de 500 meterzone in Dentergem (Oeselgem) opgeheven.

 

Verkoop van pluimvee op markten

Wat het verkopen van pluimvee op markten betreft, meldt het FAVV dat:

  • Het door de handelaar gehouden en te koop aangeboden pluimvee moet afkomstig zijn van een bedrijf met toelating 10.1 of 10.2. Een handelaar die zelf niet over dergelijke toelating beschikt, kan dus nog enkel aan particulieren verkopen en niet meer aan andere handelaars, pluimveehouderijen of winkels. Alle pluimvee in zijn bezit wordt immers de facto hobbypluimvee en beantwoordt niet meer aan de voorwaarde 'afkomstig van een inrichting met erkenning 10.1/10.2';
  • Het ministrieel besluit bepaalt dat een handelaar wekelijks op vrijdag zijn planning voor de daaropvolgende week moet aanmelden. Een week start op maandag en eindigt op zondag. Geen aanmelding of een laattijdige aanmelding betekent geen deelname aan markten/verkopen in die zeven dagen. Dit geldt ook voor handelaars, die elke week hetzelfde programma afwerken. Ook zij moeten elke week opnieuw hun planning meedelen.
  • Bij levering aan een winkel moeten een origineel vervoersdocument en de vaccinatiegegevens met het geleverde pluimvee meegegeven worden. In de plaats van een beslagnummer, worden in dat geval de naam en het leveringsadres (onderaan) op het vervoersdocument vermeld.

>> Een laatste stand van zaken en meer info vind je op de website van het FAVV