Menu

Terug naar Actualiteit >Afspraak maken bij de gemeente

Geschreven op 03 maart 2021. - Persartikel, Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers
afspraak bij de gemeente

De helft van de Vlaamse gemeenten wil ook na corona op afspraak blijven werken. Landelijke Gilden ziet hierin kansen om de nabijheid te verhogen. Een reservatiesysteem stelt de gemeente in staat om de afstand tot haar bewoners te verkleinen door ook in deelgemeenten en dorpskernen een loketfunctie op afspraak te voorzien.

 

Alhoewel Landelijke Gilden met aandrang vraagt om kansengroepen en mensen die minder digitaal geletterd zijn niet te vergeten, is de plattelandsvereniging ervan overtuigd dat een goede overgangsbegeleiding en een blijvende alternatieve reservatiemogelijkheid, zoals via de telefoon, de klanttevredenheid en de kwaliteit van de geboden dienstverlening kunnen verbeteren.

Bovendien ziet de plattelandsvereniging ook kansen om zo’n afsprakensysteem net in te zetten om meer outreachend te werken en de gemeentediensten opnieuw dichter bij de bewoner te brengen. “De afgelopen jaren centraliseerden veel gemeenten hun diensten op één locatie, waardoor veel plattelandsbewoners een gemeenteloket in hun eigen dorpskern of deelgemeente verloren”, zegt Isaak Dieleman, manager Maatschappelijke Innovatie, “met een afsprakensysteem kunnen gemeenten hun diensten opnieuw dichter bij de inwoners brengen, zonder daarbij in te boeten aan efficiëntie.” Landelijke Gilden ziet grote kansen om de toegankelijkheid van de gemeentediensten voor minder mobiele inwoners sterk te verbeteren.