Akkoord met het nieuwe regeerakkoord? | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Akkoord met het nieuwe regeerakkoord?

Geschreven op 03 oktober 2019. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers

In haar voorwoord van Buiten verwoordt onze voorzitter de kern van het verenigingsleven: “Elkaar echt ontmoeten, dat is elkaar leren kennen, samen praten, samen plannen maken, werken, vieren, soms elkaar tegenspreken en soms akkoord gaan,” aldus Sonja De Becker.

Met de uitdrukkelijke verwijzing naar de vele vrijwilligers als ‘kostbare weefsel’ en ‘sociaal kapitaal’ van onze samenleving, is Landelijke Gilden aangenaam verrast met het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De verbindende en gemeenschapsvormende kracht van sociaal-culturele verenigingen zoals Landelijke Gilden, wordt uitdrukkelijk erkend. We zijn dan ook erg benieuwd naar de verdere concretisering in beleidsbeslissingen en subsidiekeuzes.

Positief is ook de aandacht voor leefbare dorpen en voor het Vlaamse platteland. Vlaanderen is immers stad én platteland en daarom is het essentieel dat de eigenheid en toegevoegde waarde van steden, maar ook die van het platteland erkend worden. De Vlaamse overheid wil het platteland versterken door te investeren in leefbare dorpen als een kwalitatieve leef- en werkomgeving en in een goede omgevingskwaliteit (bodem-, water- en luchtkwaliteit) met meer open ruimte en groen in het centrum van dorpen. We zijn ook verheugd dat er geen sprake is van verplichte fusies van gemeenten maar enkel van fusies op vrijwillige basis.

Het versterken door de Vlaamse overheid van de financiële armslag van lokale besturen, is hiertoe een noodzakelijke hefboom. Het is positief dat er bij de financiering van de gemeenten meer middelen gaan naar gemeenten met veel open ruimte. Maar een fundamentele hervorming van het gemeentefonds blijft nodig.

We vinden het verder positief dat de Vlaamse regering vasthoudt aan het ‘vervoer op maat’ om de mobiliteit op het platteland te versterken. We rekenen op een realistisch budget en een realistische timing, zodat de basisbereikbaarheid op het platteland ook effectief verbetert. Meer algemeen verwachten we dat de Vlaamse regering verder werk maakt van het ondersteunen van de plattelandsgemeenten om een beleid en dienstverlening uit te bouwen dicht bij de plattelandsbewoners.

“We zijn blij met de aandacht voor zowel stad als platteland en de financiële ondersteuning voor meer open ruimte, maar een fundamentele hervorming van het gemeentefonds dringt zich op.”, concludeert Sonja De Becker, voorzitter Landelijke Gilden.
 

We begonnen dit artikel met de eerste zin uit het voorwoord van Sonja. Benieuwd naar de hele tekst? Je vindt hem hier