Menu

Terug naar Actualiteit >Ambassadeurscursus Korte Keten Meetjesland voorbij halfweg

Geschreven op 10 januari 2023. - Nieuws

In het Leader-project Korte Keten Meetjesland, dichtbij organiseert Landelijke Gilden een cursus om ambassadeurs op te leiden rond korte ketenproducten in het Meetjesland.

 

 

 

Dinsdag 13 december vond in het Oud Stadhuis van Kaprijke de derde sessie plaats van de ambassadeurscursus Korte Keten Meetjesland met een overzicht van de stimulerende rol van overheden bij de ondersteuning van lokale landbouw in het algemeen en het opzetten van korte-keten-initiatieven in het bijzonder. ‘Wordt ambassdeur voor de korte keten Meetjesland’ trekt een zeer divers publiek van deelnemers gaande van korte-keten-producenten, -producenten ‘in spe’, -sympathisanten, medewerkens van korte-keten-platforms, studenten en foodbloggers.

Na een verhaal van Chantal Gheysen van EROV over de initiatieven van de provincie Oost-Vlaanderen (www.lekkersoostvlaams.be) en getuigenissen van de schepenen van lokale economie van Sint-Laureins en van Kaprijke volgde een pittig debat met de aanwezigen. Steun van lokale besturen wordt fel gewaardeerd en is noodzakelijk bijvoorbeeld voor het opzetten van boerenmarkten, ook in moeilijke financiële tijden.

De ambassadeurscursus ging van start in oktober plaats met een uiteenzetting van Jacques Van Outryve, gastdocent Hogeschool Vives en gekend van Boer&Tuinder, over de plaats korte keten in onze voedselzekerheid en voedselintegriteit. Hij legde een bodem in de cursus riep op voor meer voedselgeletterdheid, een oproep die we ook met zoveel woorden in de nieuwe Vlaamse Voedselstrategie terug vinden.

In de tweede sessie in november op het provinciaal streekcentrum Huysmanshoeve te Eeklo hoorden de cursisten getuigenissen van drie korte-keten-producenten, met name Heide Van Hoecke, Bruno Van Renterghem en Marc Cocquyt. Zij deelden hun positieve ervaringen, maar ook de pijnpunten en valkuilen.

In februari volgt een vierde sessie met getuigenissen van grootverbruikers zoals restaurants, scholen en ziekenhuizen. In het voorjaar worden excursies gepland en zal worden deelgenomen aan de Week van de Korte Keten in mei met een eigen project.  

De Ambassadeurscursus Korte Keten Meetjesland is een initiatief van Landelijke Gilden met Leader-steun.  Er wordt in het project samengewerkt met het Plattelandscentrum Meetjesland, Natuurpunt en partners Meetjesland, Obra|Baken, EROV en Stichting Lodewijk De Raet.