Autodelen op het platteland? | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Autodelen op het platteland?

Geschreven op 17 augustus 2018. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Autodelen op het platteland

Sinds oudsher is het autobezit hoger op het platteland dan in de stad. Te verklaren door een lager aanbod openbaar vervoer en de grotere afstanden. Toch wenkt ook hier de verduurzaming.

Eén van de middelen, het delen van auto’s, werd onderzocht via een enquête waar KVLV aan meewerkte.

Bijna iedereen had al van autodelen gehoord. De meeste kenden ook één formule. Veelbelovend leek de bereidheid van de helft van de respondenten om binnen afzienbare tijd autodelen te overwegen.

Bij de aanbieders is echter weinig bereidheid om autodeel-formules aan te bieden wegens de te kleine gebruikersmarkt.

De grootste kans zit in het samen gebruiken van iemands (tweede) wagen. Volgens de onderzoekers ligt hier een rol weggelegd voor de lokale overheid.

Bron: persbericht Vlaams Netwerk Autodelen

Eigen foto: autodeelparking in Heverlee