Bacterievuur: help deze vervelende plantenziekte in te dijken! | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Bacterievuur: help deze vervelende plantenziekte in te dijken!

Geschreven op 15 mei 2020. - Nieuws, Tuinieren
bacterievuur: schade

Bacterievuur is een plantenziekte, die vooral planten van de Rozenfamilie treft. De bekendste zijn Meidoorn (Crataegus), Peer (Pyrus), Appel (Malus), Dwergmispel (Cotoneaster), Vuurdoorn  (Pyracantha), Kweepeer (Cydonia), Meelbes / lijsterbes (Sorbus) en Krentenboompje (Amelanchier).

Bacterievuur bezorgt vooral fruitkwekers van peren en appelen grote kopzorgen. Ook boomkwekers kunnen met de ziekte te maken krijgen.

 

Maar ook jij bent (misschien) betrokken partij

Vele sierstruiken zijn immers ook gevoelig voor de ziekte.  Ook tuinen kunnen dus ‘geïnfecteerd’ zijn. Dit betekent verlies van mooie planten in de tuin, maar deze geïnfecteerde planten zijn een mogelijke bron van nieuwe infecties. 

Staan er in jouw tuin bacterievuurgevoelige planten?

Is het antwoord ‘ja’, geen paniek, jouw plant is niet noodzakelijk geïnfecteerd. Hou ze echter wel extra in de gaten!  Dé maanden waarin de ziekte in de regel toeslaat zijn mei en juni (maar ook nog tot in augustus). Hét meest typerende ziektebeeld is de bruin-, zwartverkleuring van de bloesems, vruchten, bladeren en jonge twijgen (als door ‘vuur verschroeid’). Twijgen en bladeren krullen daarbij ook typisch om. 

Naast de planten die opgesomd staan in de inleiding, zijn ook glansmispel (Photinia) en wolmispel (Eriobotrya) vatbaar voor bacterievuur. Best ben je alert bij andere planten die ook tot de rozenfamilie behoren.

Denk je de ziekte vast te stellen? 

Tip 1: genezing van de ziekte met chemische middelen (antibiotica) is niet mogelijk!!  Laat je op dat vlak niets wijsmaken …

Tip 2: snoei zieke plantendelen weg, tot minstens 50 cm (!) onder de zichtbare aantasting, rooi de aangetaste plant desnoods helemaal!

Tip 3: vernietig het weggesnoeide of gerooide hout, het liefst door verbranding (doe dit zelf, als het wettelijk is toegestaan, of voer de plantenresten af naar de verbrandingsoven, niet om te composteren, maar om te verbranden!)

Verbranden is uitzonderlijk toegestaan

Hoewel Vlaanderen het verbranden van snoeiafval in open lucht uitdrukkelijk verbiedt, is een uitzonderingsregel opgenomen die verbranding in open lucht toelaat wanneer dit vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is. Voor bacterievuur is dit wel degelijk het geval. Conclusie, door bacterievuur besmet snoeiafval kan nog steeds in open lucht verbrand worden. De  bestrijding van bacterievuur is trouwens wettelijk verplicht. Logisch dus dat de best geschikte manier om bacterievuur in te dijken, namelijk genadeloos insnoeien en lokaal verbranden, toegelaten wordt.

Onthoud bij bacterievuur: "zachte heelmeesters maken stinkende wonden!"

Pak het grondig aan

Terwijl je met dit alles bezig bent, let je erop dat je tijdens je werken de ziekte niet verder verspreidt.

  1. Vermijd alle contact tussen gezond en weggesnoeid hout
  2. Pak tijdens het snoeien enkel de geïnfecteerde takken vast en tracht te vermijden dat je met je handen zowel geïnfecteerd als gezond hout vasthoudt.
  3. Pak de weggesnoeide takken goed in.
  4. Ontsmet je snoeimes tussen twee knippen door. Dettol heeft bijvoorbeeld een voldoende kiemdodende werking.

Meer info

Wil je meer weten over verbranden in open lucht of andere nuttige tips over bacterievuur, neem dan zeker een kijkje op www.bacterievuur.be. Er bestaat ook een folder die het verhaal meer in detail vertelt - met goed fotomateriaal van zowel de waardplanten als de ziektebeelden. Deze folder kan je opvragen bij je gemeente.

Woon je dicht bij een professionele fruitkweker, dan is verhoogde aandacht van jouw kant nog meer aangewezen. Wat de veilige afstand is, kom je te weten op www.bacterievuur.be