Menu

Terug naar Actualiteit >Basisbereikbaarheid in Heist-op-den-Berg vertoont gaten

Geschreven op 05 november 2020. - Nieuws

De afdelingen van Landelijke Gilden uit groot Heist vragen aandacht voor het busvervoer in hun regio. De verbinding van de omliggende dorpen met het centrum van Heist-op-den-Berg is al jaren een pijnpunt. Door het geleidelijk verdwijnen van de buurtwinkel om de hoek is een vlotte verbinding met het handelscentrum  essentieel voor de leefbaarheid van de omliggende dorpen. Bovendien dreigen mensen met een beperking of zonder wagen verder af te glijden in sociaal isolement en armoede. Landelijke Gilden stelde haar hoop op de invoering van basisbereikbaarheid. De eerste plannen waren ronduit teleurstellend. Ze werden bijgeschaafd maar vertonen nog steeds enkele belangrijke gaten

Mechelse vervoerregioraad

De Mechelse vervoerregioraad werkte de afgelopen jaren een nieuw Openbaar Vervoerplan uit. Het kernnet vormt de ruggengraat. Het bestaat uit rechte en snelle buslijnen tussen grote stedelijke kernen. Het aanvullend busvervoer brengt mensen uit de verder afgelegen dorpen naar dit kernnet en naar de treinstations. Voor het lokale, fijnmazige ‘vervoer op maat’ vormen de huidige belbussen het uitgangspunt.  

Ongetwijfeld positief, zijn de opwaardering van de verbindingen naar Tremelo en Herentals. Op de lijn Tremelo-Heist vervoert De Lijn nu enkel leerlingen tijdens de spits. In de toekomst rijdt er elk uur een bus (in de spits om het halfuur) en worden zo de kernen Grootlo, Schriek en Heist-Goor verbonden met Heist-centrum. Tegelijk verdwijnt de bestaande lijn 520 Mechelen-Putte-Schriek-Tremelo. Om van Schriek naar Mechelen te gaan, zal er in de toekomst dus een overstap in Tremelo of Heist-op-den-Berg nodig zijn.  

Door het hertekenen van de lijn naar Herentals wordt niet enkel de reisweg ingekort, maar wordt ook Wiekevorst verbonden met het centrum. Door het in stand houden van de busverbinding Lier-Heist kan je ook vanuit Hallaar en Itegem verder naar het centrum. De totale reistijd wordt wel langer door het omrijden via Koningshooikt, maar voor Lier is de trein een direct en snel alternatief.  

Waar zit dan het probleem?

Een opvallend ‘gat’ in de dienstverlening zijn Booischot, Pijpelheide en Zonderschot. Momenteel worden zij tijdens de spits bediend met een halfuurfrequentie (een zestal bussen in elke rijrichting). In de daluren (tussen 9u en 16u) rijdt er geen bus. De vervoerregio stelt voor om die beperkte dienstverlening nóg verder af te bouwen tot één bus in de ochtend- en één bus in de avondspits. Booischot heeft weliswaar een station, maar dat ligt ruim twee kilometer buiten het centrum. Voor Zonderschot biedt dat al helemaal geen oplossing; het station ligt er op 3,5km, even ver als Heist-centrum.  

Voor Booischot, Pijpelheide en Zonderschot wordt heil verwacht van het nog uit te bouwen ‘vervoer op maat’. ‘Mogelijk’ zal er worden samengewerkt met de Flexbus uit de aangrenzende vervoerregio Kempen of zal er een experiment met openbare vervoerstaxi ’s worden opgezet. Landelijke Gilden plaatst grote vraagtekens bij de Flexbussen. De belbussen bleken in het verleden te weinig flexibel en te weinig betrouwbaar.  

Verder verliest het aangrenzende Beerzel (buurgemeente Putte) haar rechtstreekse toegang tot Heist-op-den-Berg. Terwijl de huidige buslijnen de N15 verlaten en het centrum aandoen, laten de plannen Beerzel-centrum volledig links liggen. De tijdswinst (2 minuten) en het verschil in afstand (500m) zijn nochtans minimaal. De halteafstand wordt echter verhoogd tot één á twee kilometer. Busgebruikers uit Beerzel – een kern met ruim 5000 inwoners – dreigen zo massaal af te haken. Aansluitend is het zeer jammer dat Heist-op-den-Berg de rechtstreekse bus naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver verliest. Als schoolbus blijft de verbinding in de spits bestaan, maar daar buiten zal een overstap in Putte nodig zijn. Zeker voor studenten op a-typische momenten is een vlotte overstap een belangrijk aandachtpunt.  

Wat vraagt Landelijke Gilden? 

De afdelingen van de Landelijke Gilden uit groot-Heist vragen daarom een aanpassing van het ontwerp-vervoersplan voor: 

  • een betere ontsluiting van de kernen Beerzel, Booischot, Pijpelheide en Zonderschot;
  • een vlotte overstap tussen de bus- en treinverbindingen, in het bijzonder in Putte naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver  en in Tremelo en Heist-op-den-Berg naar Mechelen;
  • een verdere concretisering en een gelijktijdige uitvoering van het ‘vervoer op maat’ met een blijvende ontsluiting naar het ziekenhuis in Bonheiden.

Om deze eisen kracht bij te zetten, werden een 25-tal panelen in het straatbeeld van de regio Heist-op-den-Berg geplaatst. In onderstaand album vind je enkele sfeerbeelden van het plaatsen van de borden. Wens je één van deze beelden te gebruiken, kan je deze in hoge resolutie opvragen via info@landelijkegilden.be