Basisbereikbaarheid in regio Koningshooikt: hoe kleine landelijke kernen tussen twee stoelen vallen. | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Basisbereikbaarheid in regio Koningshooikt: hoe kleine landelijke kernen tussen twee stoelen vallen.

Geschreven op 14 december 2020. - Nieuws
Panelen busje komt voor actie basisbereikbaarheid

Met het plaatsen van een vijftiental panelen ‘Busje komt…’ in en rond Koningshooikt vraagt Landelijke Gilden aandacht voor het busvervoer op het platteland. Het afgelopen decennium kwam het busvervoer in landelijke regio’s steeds meer onder druk. Landelijke Gilden pleit voor leefbare en vitale dorpen. Voldoende openbaar vervoer maakt daar een integraal onderdeel van uit. Zonder performant openbaar vervoer dreigen mensen die niet beschikken over wagen en mensen met een beperking af te glijden in sociaal isolement en armoede. Landelijke Gilden stelde haar hoop op de invoering van basisbereikbaarheid. Maar de vervoersplannen bouwen het busvervoer op het platteland nog verder af. Dorpen en gehuchten op de grens van twee vervoerregio’s – zoals Koningshooikt – lijken dubbel te betalen en vallen helemaal tussen twee stoelen.

Koningshooikt is van oudsher op Mechelen georiënteerd. Het behoorde ook aanvankelijk tot de Mechelse vervoerregio, maar werd later toch naar de Antwerpse vervoersregio overgeheveld. Vanaf dat moment is het onduidelijkheid troef. Eind november werd een akkoord bereikt over het vervoersplan in de Mechelse vervoerregioraad. Dat gebeurde achter gesloten deuren, in de grootste stilte, zonder enige communicatie. Ook vanuit de Antwerpse vervoerregio bereikt ons zo goed als geen informatie. Bij de opstart van basisbereikbaarheid werd nochtans inspraak van het middenveld in het vooruitzicht gesteld.

Momenteel verbinden twee buslijnen (560 en 561) Koningshooikt rechtstreeks met Mechelen. In het Mechelse vervoerplan wordt Koningshooikt wel via Berlaar verbonden met Heist-op-de-Berg, maar een alternatief voor de huidige lijnen 560/561 ontbreekt. Er zal nog enkel twee keer per dag een schoolbus naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver rijden. Vanuit Koningshooikt is er naar Mechelen steeds een omweg met een overstap nodig, ofwel in Putte, ofwel in Heist-op-de-Berg ofwel via Lier.

Aangrenzende vervoersregio’s werken normaal ook samen om regio-overschrijdende vervoersproblemen aan te pakken. Zo wil bijvoorbeeld de Mechelse vervoerregio samenwerken met de Kempische om de bezorgdheden van Booischot weg te werken. Vandaag moeten wij echter vaststellen dat en nauwelijks overleg is met de stad Lier en dat er geen samenwerking is met de Antwerpse vervoersregio om de Hooiktse problemen gezamenlijk aan te pakken.

Terwijl er voor de omliggende gemeenten – Duffel en Sint-Katelijne-Waver die tot de vervoerregio Mechelen behoren – alternatieven voor de herschikte buslijnen werden uitgewerkt, is het voor de inwoners van Koningshooikt totaal onduidelijk welk busaanbod er in de toekomst nog zal zijn. Zo loert sociaal isolement en vervoersarmoede om de hoek, precies voor de meest kwetsbare, mensen zonder wagen of zonder rijbewijs en mensen met een beperking. En zo dreigen zij tussen de Mechelse en de Antwerpse vervoersstoel te vallen.

Om deze situatie aan te kaarten in de regio, werden op 14 december borden geplaatst in en rond Koningshooikt. Zo worden de buurtbewoners geïnformeerd en de beleidsmakers gestimuleerd oog te hebben voor alle dorpskernen, bij uitrol van de nieuwe vervoerplannen.