Menu

Terug naar Actualiteit >Belang van effectieve dorpsparticipatie bij verandering

Geschreven op 09 november 2017. - Nieuws, Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers
Burgers aan het werk tijdens een dorpsatelier

Het vertrouwen in de politiek is laag. Wat werkt is burgerparticipatie of burgers mee het beleid laten bepalen. Landelijke Gilden promoot hiervoor een laagdrempelige werkwijze met de dorpsateliers!

 

 

Leefbare dorpen?

Landelijke Gilden ijvert al sinds zijn ontstaan in 1972 voor leefbare dorpen. Ging dit vroeger over tekorten (water, elektriciteit, telefoon …), dan gaat het nu over verkeersveiligheid, ondoordacht bouwen, tekort aan groen en speelruimte, onbegaanbare voetpaden voor ouderen, …

 

Weinig vertrouwen in politici

In de verkiezingsjaren verschijnt er een memorandum waar al die verzuchtingen staan neergeschreven. Dit jaar zijn het inspiratiefiches. Afhankelijk van de politieke coalities worden die mee opgenomen in de beleidsverklaringen. Dit systeem werkt, hoewel de gewone man of vrouw in het dorp er zich niet door aangesproken voelt. Mensen vertrouwen politici niet echt, wat blijkt uit een vertrouwensscore van 11 % (cijfer KU Leuven, 2015).

 

Laat burgers 'meedoen'

Wat wel werkt voor burgers, is burgerparticipatie of gewoon ‘meedoen’.  Daarmee bedoelen we dat burgers samen met de verkozenen het beleid bepalen.

De burgers krijgen de kans hun bemerkingen, inzichten en kennis over de lokale toestand te delen met de beleidsmakers, wat leidt tot een beter begrip van het dossier. Hierdoor leren zowel de burgers als de beleidsmakers elkaars mening beter kennen. En waarschijnlijk vergroot dan het draagvlak of de aanvaarding voor de genomen beslissingen. Binnen een democratie betekent dit alleen maar winst.

 

Landelijke Gilden biedt methodiek

Landelijke Gilden wil dat ‘meedoen’ promoten en stelt een laagdrempelige werkwijze – het dorpsatelier - ter beschikking aan bewonersgroepen en afdelingen.

Lees meer over het dorpsatelier van Landelijke Gilden.