Boer, let op je schapen | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Boer, let op je schapen

Geschreven op 15 maart 2019. - Schapenhouders
Wolvenschade voorkomen

In de laatste weken van februari werden meerdere schapen doodgebeten in de Limburgse regio. De teller staat voorlopig op 34 dieren sinds de komst van Naya, begin 2018. Wolvenexperts waarschuwen dat de wolf schapen kan beschouwen als een ‘gemakkelijke prooi’ en dat er nog meer ten prooi zullen vallen. Dat gebeurde ook in Duitsland en Nederland. Aan de hand van genetische tests op speeksel dat achterblijft in de kadavers kan bepaald worden of het dier gebeten werd door een hond of een wolf. Soms kan zelfs bepaald worden of het gaat om Naya, Gust of een derde wolf.

Voorkomen dat dieren prooi worden is altijd beter. Het Wolvenplan stelt dat een omheining van 1 meter hoog, die volledig onder stroom staat (5 draden, of een schapennet met minstens 2 stroomdraden), een kudde kan beschermen. Om te voorkomen dat wolven proberen om eronderdoor te graven, moet er ook aan de onderkant een stroomdraad zijn. Je moet ook dagelijks de stroomsterkte controleren.

Uit een steekproef van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek blijkt dat slechts een fractie van de omheiningen rond schapenweiden afdoende is. Natuurpunt, Natagora en WWF hebben verleden week vrijwilligers opgeroepen om wolvenwerende omheiningen te plaatsen rond schapenweiden, naar Duits en Nederlands voorbeeld. Ze vragen wel aan de overheid een tegemoetkoming in de aanschaf van geschikte materialen, want de hoge kosten voor zo’n omheining zijn voor de schapenhouder.

De website van Agentschap voor Natuur en Bos vermeldt dat een afdoende omheining niet noodzakelijk is om recht te hebben op een schadevergoeding. Je moet wel aantonen dat het effectief over wolvenschade gaat.

Bron: Natuurpunt, ANB, INBO