Menu

Terug naar Actualiteit >Bomen in je tuin. Zeker weten!

Geschreven op 12 oktober 2021. - Geslaagde activiteit, Tuinieren
Martin Hermy toont 'de juiste boom in de tuin'

Prof. Em. Martin Hermy (KU Leuven) is stellig: “Een tuin zonder bomen is géén tuin”.

Vanuit zijn bezorgdheid dat tuineigenaars - 78 % van de Belgen heeft een tuin - te laks omspringen met het bomenbestand, schreef hij een 384 pagina’s dik boek over de ‘juiste’ bomen. Hij maakt zich sterk dat geschikte bomen in elke tuin kunnen uitgroeien. Een volwassen boom levert immers het meeste baten op, de zgn. “ecosysteemdiensten”. Zijn voorwaarde was wel dat een boom niet hoger dan 12 meter mag worden wat klasse 2 en 3 wil zeggen bij de boomteler. Anders is zijn standplaats tussen de huizen niet te verantwoorden.

Zijn zoektocht leverde 570 boomsoorten op die in zijn boek aan bod komen.

Hermy geeft ook adviezen om de tuin geschikt te maken voor de bomen. Verdichte bodems bv. door werfverkeer bij verbouwingen , zijn af te raden. Grondophopingen op het wortelsysteem zijn ook niet aangewezen. Daarnaast moet het wortelstelsel ruimte hebben; men schat dat de wortels twee tot drie keer zo veel oppervlak innemen als de kroon geprojecteerd op de grond. Dat betekent dat een boom die op de reglementaire afstand van twee meter van de scheiding staat, toch met zijn vier meter lang wortelstelsel aan het groeien is bij de buur. Tot slot is de waterbevoorrading prioritair. Niet planten in de grondwatertafel en zorgen voor voldoende toevoer. Dat ontharding daartoe kan bijdragen, zie ‘van tegel naar egel’, is vanzelfsprekend..

Martin Hermy geeft voordrachten over dit onderwerp. Ze duren ongeveer anderhalf uur.

Bron: voordracht Landelijke Gilde Linden, 8 oktober 2021