Menu

Terug naar Actualiteit >Boost je dorpszaal - Verslag Trefdag 1

Geschreven op 16 november 2022.
vergadering trefdag 1

Op de eerste trefdag van het project 'Boost je dorpszaal' tekenden beheerders van veertien zalen en twee gemeentediensten in de Vlaamse Ardennen present. Het vierkoppig bestuur van de zaal in Steenhuize ontving de deelnemers gastvrij met koffie en taart.

De middag viel uiteen in drie delen. Na een inleiding door de projectcoördinator was deel 1 voorbehouden voor een voordracht over de nieuwe wet van vennootschappen waar vzw's ook onder vallen. Met een doorwrochte Presentatie over organisatievormen gaf Ilse Van Loo, expert van dienst, tips en advies over hoe er mee om te gaan. Uit de vele vragen bleek een grote belangstelling. Eén punt moest nadien nog worden uitgeklaard namelijk het verschil in het zakencijfer tussen een vzw met rechtspersonenbelasting en met een venootschapsbelasting. (Ilse's antwoord hierbij.)

In deel 2 deed William Tuypens van het lokale bestuur verslag van het verleden, heden en toekomst van de zaal. Hij eindigde met een luchtige noot die tegelijkertijd zeer 'juist' was. De meeste deelnemers bezochten ook de hele site met opvallend een nieuwbouw in opbouw van de Chiro achteraan met een gedeelde sanitaire blok. Opgemerkt werd dat hierdoor samenwerking gemakkelijker ging worden.   

In het derde deel zaten alle beheerders gemengd in groepjes van vier en vijf om uit te wisselen hoe zij hun situatie beoordeelden op de achtergrond van wat ze gehoord hadden. Hieruit bleek dat bijvoorbeeld toch nog wat zalen géén formele hulp hebben wat boekhouding betreft of hoe ze moesten werken met een begroting. 

Door het gekozen moment, een namiddag in de week, kregen de stuurgroepleden wel te horen dat een deel geïnteresseerden niet kon komen omdat ze nog tot de 'actieve bevolking' hoorden. Hiermee is zeker rekening te houden, vandaar dat de volgende trefdag op een avond wordt georganiseerd. 

De deelnemers konden bij het buitengaan nog opschrijven wat ze geleerd hadden. (Neem ik mee...)

Het volledig verslag  is te lezen.