Menu

Terug naar Actualiteit >Cijfers, cijfers, cijfers!

Geschreven op 25 juni 2021. - Nieuws, Actie(f) in je dorp, Landbouw, Maatschappelijke dossiers

Zonder twijfel de meest gestelde vraag in het westen: “Zijn daar cijfers over?”

Wie quizzen maakt, standpunten inneemt of tegenstanders probeert te overtuigen, zal steeds zijn beweringen willen staven met de nodige cijfers. Zowel relatieve (aandeel, procent) als absolute (aantal) cijfers passeren dan de revue. Wie het nog wat overtuigender wil, zet het in een grafiek of op een cartogram.

Vroeger was het niet eenvoudig om cijfermateriaal te bekomen. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) leverde wel voldoende maar ofwel was de schaal niet geschikt ofwel was de actualiteit niet gegarandeerd. Een volkstelling van 10 jaar geleden is niet echt accuraat meer in deze dynamische tijden.

Gelukkig is die periode voorbij. Vlaamse instellingen hebben de informatietaak naar zich toe getrokken. Zij produceren ongeveer over alle domeinen van het menselijk genie telgegevens en indicatoren. Wie ‘milieu’ zegt, zoekt de rapporten van VMM. Wie een kaart wil, opent Geopunt. Wie Europees wil vergelijken, raadpleegt Eurostat.

Twee recente databanken zijn een aparte vermelding waard:

  • De Gemeente-Stadsmonitor 2020 levert meer dan 300 cijfers over alle Vlaamse gemeenten. Vroeger was de monitor beperkt tot de centrumsteden. Nieuw zijn de honderd cijfers die het resultaat zijn van een bevraging bij 150.000 Vlamingen in september of oktober 2020. Zo vind je hoeveel mantelzorgers er zijn, of ze deelnemen aan het verenigingsleven of aan buurtactiviteiten en of ze tevreden zijn over hun gemeente, wijk of buurt.
  • Provincies in cijfers of een samenwerking tussen vijf provinciale statistische diensten die zowel gemeentelijke als sub-gemeentelijke cijfers heeft. Tabellen, kaarten, overzichten maak je in een handomdraai. Het dashboard vermeldt 15 informatiedomeinen. Nieuw daarbij is het onderdeel ‘landbouw’. Voor het eerst kun je zien hoeveel landbouw er is in een deelgemeente.

Twee databanken die zeker nuttig zijn bij het opmaken van een dossier bij de aanvraag van een project of een ondersteuning.