Menu

Terug naar Actualiteit >De droom die solidariteit heet

Geschreven op 13 november 2019. - Ledenblad Buiten, Noord-Zuid

Solidariteit: het begrip lijkt soms zijn beste tijd gehad te hebben en toch is het nog steeds bijzonder actueel. In een gemiddelde klas zitten zeker twee leerlingen die thuis in armoede leven. En dat is niet het enige probleem dat om steun vraagt. Denk aan eenzaamheid, onder meer bij senioren. Nood aan opvang voor gezinnen die levens- bedreigende situaties ontvlucht zijn. Nood aan meer zekerheid voor mensen in een sociaal zwakke positie. Nood aan betaalbare en beschikbare zorg. Dankzij onze solidariteit kan rond deze en vele andere thema’s onschatbare hulp geleverd worden.

Van bij het ontstaan van Boerenbond in 1890 was de basisgedachte die van solidariteit, samenwerken om samen sterker te staan. Dat is nog steeds zo. De kernspreuk is sinds de stichting niet voor niets ‘Ieder voor Allen, Allen voor Ieder.’ Boerenbond en de Landelijke Beweging hechten ook al veel jaren belang aan internationale solidariteit. Onze ontwikkelingsorganisatie Trias is actief in veertien landen, over vier continenten. Solidariteit betekent voor ons, met ons engagement voor de land- en tuinbouw en het platteland, dat we vooral boerengezinnen in ontwikkelingslanden rechtstreeks willen steunen. Solidariteit van onze kant, die een beroep doet op ... solidariteit in die landen zelf, waar de boerengezinnen de handen in mekaar slaan en samenwerken om hun bestaan te verbeteren. Hierover verder meer in deze Buiten.

Waarom zijn we solidair? Omdat we geloven dat we allemaal mensen zijn onder dezelfde zon.

 

Mensen met een droom van een beter leven voor henzelf en hun naasten, die met onze hulp een stukje van die droom kunnen waarmaken. Zo maken we van de wereld een betere en veiligere plaats, ook voor onszelf en de generaties die komen.