Menu

Terug naar Actualiteit >De gemeenteraadscommissie van Lummen buigt zich over haar Plus-Plek

Geschreven op 10 juni 2022. - Nieuws, Actie(f) in je dorp
Landelijke Gilden bevraagt gemeenteraadscommissie Lummen

Begin mei bracht onze innovatieconsulent een bezoek aan de gemeenteraadscommissie in Lummen. We wilden samen met de gemeenteraadsleden de keuze maken tussen enerzijds een mobiele Plus-Plek die naar de buurt trekt en anderzijds een vaste ontmoetingsplek waar alle buurtbewoners terecht kunnen voor een tas koffie en een portie gezelligheid. Beide concepten werden voorgelegd en afgetoetst aan het meerjarenplan. Daarna kregen de gemeenteraadsleden de kans om hun zegje te doen via een digitale bevragingstool. 

Bij de start van het project Plus-Plekken deden we een bevraging bij de inwoners en organiseerden we enkele interviews bij sleutelfiguren. Na bespreking van de resultaten van de interviews en enquêtes werd er een omgevings- en stakeholdersanalyse opgesteld. De analyse werd voorgesteld en besproken op de lokale stuurgroep en na enkele brainstormsessies ontstonden er 2 concepten voor het Plus-Plekkenverhaal in Lummen.

1. Een eigen Belevings-Plus-Boerderij

Concept 1 voorziet de mogelijkheid van een eigen Belevings-Plus-Boerderij voor Lummen op het domein van De Winning. Op het domein vind je al over een hoevewinkel en eetcafé met terras, midden in het groen. Door dit toegankelijk en bekend te maken bij de buurtbewoners, geven we niet alleen een antwoord op de vraag naar meer terrasjes en eetgelegenheden, maar bieden we ook een leuke activiteit voor jong én oud.

Op het domein vind je een interactief wandelpad rond landbouweducatie en enkele natuurlijke speeltuigen. De Winning wil haar openingsuren uitbreiden naar het weekend, maar ook haar bestaande kinderboerderij verder uitbouwen tot een heuse Belevings-Plus-Boerderij. Deze boerderij is niet alleen interessant voor kinderen, maar ook voor mensen met autisme, dementie of kinderen die nood hebben aan een time-out.

Met de Plus-Boerderij bieden we de Lummense scholen een extra locatie. Maar ook de jeugddienst, dienst vrije tijd, het lokaal dienstencentrum en de rusthuizen krijgen er een extra locatie bij. De Belevings-Plus-Boerder spreekt meerdere kwetsbare groepen aan. Iedereen is welkom! Mensen in armoede, eenzame ouderen, ... Het is een aanvulling op het bestaande aanbod van het Open Poortje en het lokaal dienstencentrum. Het geeft bovendien een extra leuke daginvulling aan de zorggebruikers van De Winning. Het eetkaffee kan aanvullend ook dienst doen als fietscafé en toeristisch infopunt. 

De Lummenekesbar

De Lummenekesbar is een mobiele versie van het concept en gaat naar de buurt toe. De bar kan ook aansluiten bij een bestaande activiteit. Een gelijkaardig initiatief vinden we in buurgemeente Halen, waar de Klapbus wekelijks op een plek in de gemeente landt en daar de buurtbewoners samenbrengt, maar ook gemeentelijke dienstverlening naar de buurt verplaatst. Dit concept is vooral geschikt voor de zomerperiode en moet hoofdzakelijk vanuit de gemeente getrokken worden. 

 

Elk concept werd afgetoets aan het meerjarenplan, alsook aan de mogelijkheden die het biedt aan de diverse doelgroepen van het Plus-Plekkenverhaal en welke producten, diensten en activiteiten het kan omvatten.

Momenteel zijn we in de proeftuinperiode beland en De Winning staat te popelen om één van de twee concepten verder uit te werken en te testen. Daarvoor was een duidelijke GO van de gemeenteraad zeer belangrijk. De methodiek op de gemeenteraadsleden was zeer uniek en nog nooit toegepast. Alle gemeenteraadsleden deden enthousiast mee. We kwamen tot enkele nuttige inzichten en kregen een duidelijke richting voor welk concept we verder mochten uitwerken. Binnenkort heeft Lummen haar eigen Belevings-Plus-Boerderij. 

Deze methodiek was heel vernieuwend voor een gemeenteraadscommissie. Normaal gezien zijn onze agendapunten niet zo interactief.