Menu

Terug naar Actualiteit >De Lijn vergroot de kloof tussen stad en platteland

Geschreven op 28 april 2023. - Persartikel, Maatschappelijke dossiers

Landelijke Gilden vindt het onbegrijpelijk dat De Lijn ervoor kiest om voor het platteland in te zetten op tweedehands dieselbussen, terwijl men voor de stadsbewoners voluit de elektrische kaart trekt. Zo vergroot men de kloof tussen stad en platteland, terwijl het de taak van De Lijn is om die net te dichten. Het is tijd dat men het platteland weer omarmt.
 

Verminderde dienstverlening

De Lijn is al een tijdje volop bezig om het aantal trajecten en busverbindingen op het platteland in te perken. We begrijpen dat rondrijden met lege bussen geen optie is maar een degelijke basisdienstverlening voor plattelandsbewoners zou een basisrecht moeten zijn, geen luxe. We staan daarbij open voor alternatieven, zodat niet alles via een reguliere vaste busverbinding mogelijk moet zijn, maar alvorens het afschaffen van busverbindingen, dienen deze alternatieven te worden uitgewerkt én geïmplementeerd. Dat is momenteel niet het geval. Dit is een kaakslag voor de bewoners van dorpen en buurten, zelfs in de rand van steden. De boodschap die De Lijn geeft aan het platteland en de stadsranden is: ‘trek vooral je plan, op De Lijn moet je niet rekenen’.

Afdankertjes

Als klap op de vuurpijl lazen we vandaag in de media dat De Lijn voor het beperkte aanbod dat ze wel nog zal aanbieden op het platteland, wil 'investeren' in oudere dieselbussen om zo haar bussenvloot  in de stad versneld te kunnen elektrificeren. Het is opnieuw bewijs dat De Lijn het platteland liever kwijt dan rijk is en het als een restgebied behandelt. We begrijpen dat niet de hele vloot van De Lijn geëlektrificeerd kan worden, maar bij aankoop van nieuwe bussen kan men op z'n minst dezelfde milieubewuste gedachte als in de stedelijke context hanteren en kiezen voor de minst vervuilende alternatieven. Nu wordt het platteland stiefmoederlijk behandeld en lijkt het gedachtegoed: ‘het is toch maar voor het platteland, dus het steekt niet zo nauw’. We rekenen er op dat de directie en raad van bestuur van De Lijn hun gezond verstand gebruiken en het platteland weer omarmen.

Op naar een degelijk busbeleid?

Als Landelijke Gilden denken we uiteraard graag mee na over de dienstverlening op het platteland. Een focus op enkele centrale assen en routes tussen dorpen en steden en dorpen onderling kan daarbij zinvol zijn, wanneer er ook een fijnmaziger netwerk van vervoersalternatieven voorzien wordt dat toeleidt naar die grotere lijnen. Los van de problematieken bij De Lijn is er ook op een hoger beleidsniveau extra aandacht voor het platteland en de synergie tussen stad en platteland nodig. De elektrificatie van de voertuigen van De Lijn in een stedelijke context wordt immers gestimuleerd door de verschillende lage emissiezones in die steden, waardoor je meer vervuilend verkeer sowieso richting het buitengebied duwt. Als Landelijke Gilden willen we dus zowel op niveau van het openbaar vervoer als van het algemeen beleid werk maken van een visie die duurzaamheid en leefbaarheid stimuleert in zowel stedelijke context als op het platteland.