Menu

Terug naar Actualiteit >De meest gezellige tijd van het jaar, is tijd met elkaar

Geschreven op 18 december 2019. - Nieuws
nieuwjaarswensen

Beste leden,

Volgende week vieren we Kerstmis en de week daarna zwaaien we met z’n allen 2019 uit om 2020 te verwelkomen. Beide feestdagen staan garant voor heel wat sfeer, lekker eten en gezellig samen zijn.

 

 

En dat je samen meer beleeft, dat weten we bij Landelijke Gilden natuurlijk al langer. Met heel wat activiteiten, brachten we ook in 2019 mensen bij elkaar in een sfeervolle setting. Activiteiten die alleen maar tot stand konden komen dankzij de inzet van vele bestuursleden en vrijwilligers en een succes werden dankzij de enthousiaste aanwezigheid van vele leden en bezoekers. Mijn oprechte dankbaarheid en bewondering hiervoor!

Samen maakten we onze dorpen niet alleen een stukje plezanter, we kwamen ook op voor de belangen van ons platteland en verspreidden kennis over thema’s die het platteland en haar bewoners aanbelangen. Panelgesprekken rond de basismobiliteit, debatteren rond verdichting, of informeren over de nieuwe wetgeving inzake buurtwegen? Allemaal thema’s die in 2019 de nodige aandacht kregen en die ook in 2020 op de agenda staan. 

Tot slot was 2019 ook het jaar waarin we samen #Boerentrots werden. Laat 2020 het jaar zijn, waarin we iedereen nog meer enthousiasmeren trots te zijn op onze land- en tuinbouw! De kersttafel is daarvoor de perfecte plek om even stil te staan bij alle zorg en arbeid die aan al dat lekkers vooraf ging.

Ik ben alvast trots en vereerd om jou en je naasten ook dit jaar een zalig Kerstmis en een gezond en gelukkig nieuwjaar te mogen toewensen.

Sonja De Becker
Voorzitter Landelijke Gilden