Menu

Terug naar Actualiteit >De Plus-Plek Koninksem zet in op digitale inclusie

Geschreven op 14 september 2022. - Nieuws, Actie(f) in je dorp

De digitalisering in onze samenleving gaat razendsnel. Mensen moeten steeds meer kunnen. Digitale vaardigheden aanleren en bijhouden is voor veel mensen moeilijk. Sommige mensen zijn wel mee. Maar er is een steeds grotere kloof met de mensen die niet meer mee zijn. In de Plus-Plek van Koninksem werden begin september digihelpers opgeleid om mensen die hulp nodig hebben in deze digitale wereld met een aantal basisvragen te helpen in het digipunt.

Digihelpers worden klaargestoomd voor de digipunten in stad Tongeren Er zijn veel redenen waarom iemand niet mee is in de digitale wereld. Iemand kan sterk gekant zijn tegen digitalisering. Die weerstand komt vaak voort uit angst. Sommige mensen hebben het nooit geleerd of kunnen gewoon niet meer volgen. Anderen hebben faalangst of zijn laaggeletterd. Ook de taal of een beperkt budget kunnen parten spelen. 

De digihelpers leerden hoe ze digistarters op hun gemak kunnen stellen en dat het belangrijk is om voldoende tijd te maken om de bezoekers van het digipunt te helpen. 

Weer een stapje dichterij de opening van de Plus-Plek in Koninksem, waar het digipunt één van de diensten zal zijn die zullen worden aangeboden.