Menu

Terug naar Actualiteit >De Sint-Lievenskring, een zaal waar het bestuur verjongt

Geschreven op 04 mei 2023. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Zicht op de ingang van de zaal Sint-Lievenskring

REPORTAGE – 4 april 2023

Met de fiets brengt Jaak De Vuyst me naar de Sint-Lievenskring, alias de parochiezaal van Sint-Lievens-Esse (2000 inwoners). Gelegen in de beschermde dorpskom naast de kerk en de brouwerij Van Den Bossche bvba ligt de zaal wat verborgen op een doodlopende weg.

Ernaast ontplooit zich het heuvelachtig landschap van de Vlaamse Ardennen, met in de nabijheid de Sint-Lievensbron.

Foto: Petanquebaan naast de zaal.

“Lekker rustig”, zegt Jaak, voorzitter van de vzw Parochiale Werken van Sint-Lievens-Esse. (Statuten vzw) “Enkel bij het beëindigen van de school in de Populierestraat staat hier veel volk. Ze wachten op de kinderen die via een voetpad naar ons terras komen. Het is trouwens een oude speelplaats, want de Sint-Lievenskring heeft ooit gediend als school.” Het gebouw vertoont duidelijk twee delen met de oorspronkelijke zaal links met de typische balkvorm en rechts de 20-jarige aanbouw (zie zaal schema). De inkom met de dubbele deur maakt de verbinding. Bij het betreden zie je de deuren naar de twee zalen, de trap naar de bovenruimte en het sanitaire blok met een rolstoeltoegankelijk toilet. “Dat is thermisch de méést gunstige ligging. Géén buitenmuren.” Jaak vervolgt: “Wij moeten alle investeringen bekostigen uit onze inkomsten, er zijn géén structurele subsidies zoals we hoorden in sommige andere gemeenten. Door corona en door de gestegen kosten moeten we sommige investeringen uitstellen. We voorzien nu de installatie van een lucht-lucht warmtepomp om de mazoutverwarming te vervangen. De structurele oplossing van de vochtproblemen in de kleine zaal is tegelijkertijd in uitvoering.”

De gemeente Herzele had al wel gesuggereerd om sommige investeringen op zich nemen maar dan zou de vzw een erfdienstbaarheid aan de gemeente moeten verlenen. De Algemene Vergadering wil die afhankelijkheid niet. “Voorlopig werken we nog verder. De vzw is eigenaar van het gebouw, de grond en de achterliggende buitenruimte. We moeten er vooral voor zorgen dat de zaal méér gebruikt wordt. We proberen het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Kijk maar eens naar de QR code op de raamaffiche. Wie ons zoekt op het internet of via de QR code, krijgt in één of twee muisklikken de activiteitenkalender, de tarieven, de kenmerken van de zaal (grootte max. 200 p.), het huishoudelijk reglement en de belangrijkste weetjes zoals een vaste drankleverancier en de aanwezigheid van een decibelmeter.”

Foto: Jaak toont de geluidsinstallatie achter de toog

Jaak vult aan: “Geluidsoverlast is één van grootste uitdagingen bij het uitbaten van een zaal. We hebben wel inschikkelijke buren maar de liefde moet van beide kanten komen en er zijn wettelijke geluidsnormen. Gebruikers moeten onder de 95 dB(A) blijven, anders ontkoppelt de geluidsinstallatie zich. Die norm is overigens behoorlijk laag: geroezemoes van aanwezigen in een volle zaal komt ook in de buurt van die decibelnorm.”

Bijna elk weekend is de zaal door één particuliere huurder in gebruik. Twee huurders lukt minder, wegens een tekort aan kuisploegen. De rest van de tijd zijn het de leden-verenigingen die de infrastructuur benutten. Aan de achterkant ligt nog een petanquebaan die tijdens de warmere dagen zéér in trek is.

Foto: Grote zaal, achterzijde

De grote zaal heeft een theaterpodium. Iets waar toneelkring Die Bronne gebruik van maakt. “Ik zit in het bestuur van de toneelvereniging. Boven is ons vergaderlokaal, en er staan wat rekwisieten.” Bij foto’s van de groep valt het op dat alle leeftijden hier vertegenwoordigd zijn. Zo speelt de 35-jarige secretaris van de Sint-Lievenskring Pieter Deprey ook mee.

Jaak, zelf 62 jaar, is zich bewust van de vergrijzing merkbaar bij veel verenigingen. “Zo stopte Ferm hier onlangs. Jongere mensen motiveren om een blijven engagement op te nemen als bestuurslid is een uitdaging. Om dit te op te vangen hebben we een vernieuwing van het bestuur als een vast agendapunt op iedere vergadering. Er is dus een structurele ‘verjonging’ aan de gang. Die regel hanteert Jaak ook in de andere verenigingen waarin hij actief is o.m. het wijkzaaltje in Wijnhuize.

Adres

Sint-Lievensplein 14, 9550 Sint-Lievens-Esse