Menu

Terug naar Actualiteit >Dorp in actie

Geschreven op 24 januari 2018. - Nieuws, Actie(f) in je dorp
Dorpsacties

Bestuursleden en vrijwilligers van Landelijke Gilden brengen heel wat dorpsbewoners samen. Dat is goed voor de sociale samenhang en de leefbaarheid van de dorpen. Vaak organiseren ze ook kleine of grotere acties om  onze aandachtspunten extra in de verf te zetten. Dat zorgt voor aantrekkelijke titels en beelden in de regionale pers. Je kunt hier kennismaken met enkele leuke nationale en plaatselijke acties.

Nationale acties

Dorp in de kijker

Landelijke Gilden zet elk jaar in elke provincie één dorp in de kijker. Lokale afdelingen, bestuursleden, leden en dorpsbewoners worden uitgedaagd om het verenigingsleven aan te vuren en de eigenheid van hun dorp te promoten. Het proces dat daarbij doorlopen wordt, doet de sociale samenhang in het dorp erop vooruitgaan. In 2018 dragen Zoersel, Kinrooi, Oosterzele, Vlezenbeek en Nieuwmunster de titel van ‘Dorp in de kijker’.

Bank zoekt Plek

In 2017 kregen 36 afdelingen van Landelijke Gilden in evenveel dorpen een zitbank. Ze voerden op allerlei manieren campagne en motiveerden de dorpsbewoners om de mooiste plek voor de bank te kiezen. Deze actie wordt in 2018 herhaald.

Wil jij een bank in je dorp? Heeft jouw dorp nood aan iets wat de mensen samenbrengt of doet nadenken over hun dorp? Moedig je lokale afdeling dan aan om in te tekenen op de actie!

Dorpsateliers

Landelijke Gilden nodigt dorpsbewoners uit om in een dorpsatelier na te denken over hun dorp. Leven er vragen binnen jouw dorp en wil je ermee aan de slag gaan? Stuur dan een e-mail naar dorpsatelier@landelijkegilden.be of bel Karel Lhermitte (0497 92 70 62) en vertel wat er leeft in je dorp. Landelijke Gilden zal je een begeleidingstraject voorstellen met openbare vergaderingen waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan.

Lokale acties

Gratis appels voor schoolkinderen

Toen Rusland besloot dat er geen fruit meer ingevoerd mocht worden, vond Landelijke Gilde Emblem dat ze haar fruittelers moest steunen. Sindsdien kopen ze elk jaar appelen en krijgen de schoolkinderen in oktober elke woensdag een appel. De kleuters maken er fruitpap mee, de grotere kinderen leren hem schillen en leren fruit van eigen bodem eten. Voor de gilde zelf is dit een leuke actie om haar werking aan de ouders te tonen.

Ontbijt in een wijk

Sinds 2009 organiseert Landelijke Gilde Oosterzele elk jaar een uitgebreid ontbijt in een andere wijk. Vorig jaar kregen de bewoners van de Rollebaan de kans om deel te nemen. Dit sociale gebeuren stimuleert de mensen van de wijk om elkaar te ontmoeten.

Strijd tegen zwerfvuil

Landelijke Gilden en Boerenbond voerden afgelopen zomer een campagne tegen zwerfvuil. Enkele leden-landbouwers van Landelijke Gilde Heestert stapten meteen mee in het verhaal. Samen met mensen van de gilde verzamelden ze demonstratief een volledige zak zwerfvuil op een strook van amper honderd meter. Ze plaatsen ook een bordje met het opschrift ‘Ik hou het hier proper. Jij toch ook?’