Dorpsontwikkeling in Duitstalig België | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Dorpsontwikkeling in Duitstalig België

Geschreven op 08 oktober 2020. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Wie de omgeving van Eupen en Sankt-Vith bezoekt, ziet borden van de Ländliche Gilden. Hier is onze Duitstalige organisatie actief. Soms zie je ook bij het binnenrijden van een dorp een bord met ‘Gewinner’ of ‘Sieger’ op. Dit verwijst naar een wedstrijd met als thema ‘dorpsontwikkeling’ die de Duitstalige Gemeenschap al bijna twintig jaar inricht.

De wedstrijd brengt bewoners van verschillende dorpen samen die met bepaalde activiteiten of projecten willen uitpakken. Ze worden dan bezocht door een multidisciplinaire jury die uitzoekt hoe duurzaam of hoe innovatief of hoe werkbaar de activiteiten of projecten zijn. Om de twee jaar wordt er dan rangschikking gemaakt, hoewel hier zeker geldt dan meedoen belangrijker is dan winnen. Het professioneel team van Ländliche Gilden ondersteunt de indieners.

Dit jaar is het dubbeldorp Iveldingen - Montenau (gemeente Amel) bezocht door een driekoppige jury. Zij dingen mee in een Europese wedstrijd ingericht door ARGE, standplaats Wenen. Twee jaar geleden deed Vlaanderen ook mee.

Het dorp van 500 inwoners toonde wat ze in hun mars hadden om de leefbaarheid te verhogen en bespraken wat nog op de planken lag. Langsheen de RAVEL (lange afstandsfietspad) was een deel beplant en uitgerust met nestmogelijkheden voor insecten, egels, vleermuizen. Tuinvrienden beginnen elkaar te helpen en planten/zaden te delen. Een dorpskrant kreeg een update. Een hulptelefoon (8 – 20 u) wordt bemand om vragen naar daadwerkelijk hulp (boodschappen, klusjes…) op te vangen. Op een plek waar vroeger goud werd gevonden is een belevingstraject opgezet. Op een hoger niveau is er de ambitie om jongeren te laten wonen in het dorp (bouwgrondprijs) en een project te verzinnen voor het leegstaande klooster.

De jury was onder de indruk van wat deze kleine dorpsgemeenschap allemaal had opgezet.

Bron: Grenz Echo, 2 oktober 2020