Droog, Droger, Droogst | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Droog, Droger, Droogst

Geschreven op 28 april 2020. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Laat gras hoger worden bij droogte

Waar het gras in de tuin hoog staat, daar hebben ze het door. Gras overleeft beter bij droogte als het niet te kort is.

In maart en april 2020 heeft het amper geregend, wat de voorbije 100 jaar nog nooit gebeurd is. In combinatie met een hogere temperatuur dan normaal, loopt het watertekort op voor planten, dieren en mensen. De gevolgen zijn niet min. Branden kunnen dorre natuur vernietigen. Landbouwgewassen rijpen te vroeg of verminderen in opbrengst, zoals bij erwten het geval is. Bomen blijken gevoeliger voor aantasting, bij naaldbomen maakt bijvoorbeeld de schorskever handig gebruik van de verzwakte toestand van de boom. 

Wetenschappers onderzoeken nu verschillende pistes. Welke gevolgen heeft het wijzigende klimaat op het aanbod gewassen? Zo lijkt het erop dat er binnenkort in Europa ook sorghum en quinoa in het teeltplan zullen staan. Droogtemaatregelen zijn in de maak. Zowel de Vlaamse overheid als de provincies stellen coördinatoren aan hier werk van te maken.

Stedenbouwkundig is er ook nog wat in te halen. Vooral in dorpen kan er (water)winst gehaald worden door een goede inrichting. Waternetwerken verbinden en méér bufferen is één ding. Waterinfiltratie mogelijk maken door bijvoorbeeld een watervertragende groenstrook aan te leggen (Nederland) een ander. Het grondwaterpeil zal er dankbaar voor zijn.

Iedere dorpsbewoner kan met kleine beetjes een verschil maken. Denk aan dat gras. Of je spoelwater uit de keuken gebruiken in de tuin. Met de tips op www.tuinvandetoekomst.be kan je als individu al aan de slag gaan.

Samenwerking over de sectoren heen is natuurlijk aangewezen voor de grotere projecten, zoals de provincie Oost-Vlaanderen doet. 

Zo werkten de dorpsraden van Moerbeke en Viane mee aan het project ‘klimaatadaptieve buurten’ in de Denderstreek.

(Cover van ontwerpbundel. Bron: Interreg project Frames)

 

 

 

Foto boven: eigen tuin