Menu

Terug naar Actualiteit >Durf te gaan voor DYNAMIEK in je dorp!

Geschreven op 14 september 2021. - Nieuws

Ieder dorp heeft haar eigenheid, accenten en prioriteiten. Er kan een visie leven bij gemeenten, maar deze moet matchen met de interesses en belangen die lokaal leven bij de bewoners en het middenveld. In het project Dorp Dynamiek werden de voorbije 2,5 jaar de krachten gebundeld om het dorpenbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen vorm te geven. Vormingen, netwerkmomenten en begeleidingsprocessen leidden tot mooie realisaties en inzichten. Deze werden gebundeld in een eindrapport en zeer praktische starterpakketten. Sleutelwoorden hierbij zijn participatie, maatwerk en sociale cohesie. 

In het project werd ingespeeld op de verschillende uitdagingen die spelen in dorpen:

  • Landelijke Gilden stimuleerde actief burgerschap. Ze doorliepen een intensief en cocreatief denktraject  met inwoners van 4 dorpen en realiseerden met de dorpsbewoners concrete acties voor en in het dorp.
  • De Provincie riep lokale besturen en inwoners op om in te zetten op de verbinding dorp-landschap en zo nieuwe ontmoetingskansen te creëren.
  • Het Plattelandscentrum Meetjesland ontwikkelde en testte een stappenplan om adviesraden te betrekken bij de uitwerking van een lokaal participatiebeleid.
  • Avansa Vlaamse Ardennen-Dender ging aan de slag met nieuwe inwoners en mensen die al langer in een buurt wonen met als doel te werken aan verbinding en sociale cohesie.

Ga zelf aan de slag in jouw dorp!

Wil je zelf aan de slag in je dorp? Laat je inspireren door de doorlopen acties van Landelijke Gilden en ontdek het algemene eindrapport en de starterspakketten over de deeltrajecten.