Menu

Terug naar Actualiteit >Een dorpenplan in de stad Poperinge?

Geschreven op 04 februari 2021. - Nieuws, Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers
Heraangelegd plein in Roesbrugge

 

Poperinge met een grondgebied van net geen 12.000 ha en in totaal 19.900 inwoners heeft recent een Beleidsplan ter versterking van het dorpsleven of kort Dorpenplan 2021 – 2026 gepubliceerd. Dit was voorzien in het meerjarenplan. Afgeklopt is het nog niet - er is nog inspraak en participatie mogelijk - maar de contouren zijn toch al zichtbaar. Hoewel 70 % van de Poperingenaren in het centrum wonen, is de ambitie voor de dorpen toch niet gering. In de Inleiding staat:

”Onze dorpen zijn te waardevol en bieden te veel troeven om ze te grabbel te gooien aan de grillen van de tijd.”

Het is een alomvattend plan, en die integrale benadering is opmerkelijk. Het plan stelt een visie voorop en bevat ook passende acties. Zo lezen we over de verbetering van het publiek domein met zelfs een onteigening (Abele), de overlast van vakantiewoningen, de uitrol van de buurtsalons, wandelwegen, fietstoerisme, zorgzame dorpen, een leeftijdsvriendelijke gemeente, woonprojecten en de aanpassing van subsidiereglementen ter stimulering van het gemeenschapsleven. Om nieuwbouw in de woonprojecten te bevorderen is er zelfs sprake van een vermindering van de gemeentelijke opcentiemen!

Het plan leest vlot en is geschreven in een eenvoudige taal. Waarom iets moet veranderen (of niet) is ook terug te vinden wat de lezer het gevoel geeft dat hij/zij mee kan nadenken over de beslissing. Het voorbeeld over de onteigening illustreert dit:

“De woning en bijhorende gronden zitten in een onverdeelde nalatenschap die al meer dan vijftig jaar onopgelost blijft. Sedert een tiental jaar is een notaris aangesteld om te vereffenen en te verdelen, doch er komt weinig tot geen vooruitgang in. Er is een afwisselend betwiste leegstandsproblematiek en de site is ook erg verwaarloosd en aan verval onderhevig.”

De lokale overheid wil niet alleen het plan maar ook “alle relevante acties en projecten voor inspraak voorleggen”. Wordt dus zeker nog vervolgd.

En navolging door andere lokale overheden mag zeker.

Bekijk het dorpenplan op de website van de gemeente.

Eigen foto: heraangelegd plein van Roesbrugge-Haringe (IJzer dorp)