Menu

Terug naar Actualiteit >Een luwte-oase in je buurt? Het kan!

Geschreven op 30 augustus 2022. - Terugblik, Maatschappelijke dossiers, Tuinieren

Het Open Ruimte Platform is een initiatief van het departement Omgeving Vlaanderen en brengt kennis en creativiteit van diverse actoren en sectoren in Vlaanderen rond open ruimte samen. Op 9 juni vond de eerste editie van het luwte-forum plaats in het ECO-huis in Antwerpen. PIT was erbij.

Ontdek een luwteplek

Wat betekenen luwte-oases voor jouw stad, gemeente of buurt? Hoe dragen ze bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op vlak van klimaat, natuur en mentaal welbevinden? Welke drempels komen we tegen en hoe kunnen we deze overwinnen? Verschillende ervaringsdeskundigen gaven uitleg bij deze vragen.

Stilteplekken zijn essentieel voor een gezonde leefomgeving en toch staan ze zelden op de agenda van de gemeenten. Rust en stilte is voor iedereen anders. In de stad maar ook in dichtbebouwde gebieden op het platteland is stilte en rust soms moeilijk te vinden. Nederlandse voorbeelden laten zien dat het wel kan en zelfs heel bevorderlijk is voor het mentaal welzijn van de bevolking.

Als we deze luwte-plekjes bovendien met planten en water inrichten, verhogen we de biodiversiteit van de leefomgeving en leveren we een positieve bijdrage aan het wijzigend klimaat. Haast overal kan – als we er moeite voor willen doen – een luwteplek ontstaan. Denk maar aan parken, warme tuinen bij zorginstellingen, tuinen tussen woningblokken, natuurrijke plekken, begraafplaatsen …

Luwte ervaren we via onze zintuigen. Vind je een plaats waar er weinig geluid is en visuele prikkels, maar waar je wel aangename en ontspannende prikkels zoals koelte of geur kan waarnemen, dan zit je op een luwteplek.  Anderzijds kan je ook een luwteplek ontdekken in een drukke, lawaaierige omgeving, niettegenstaande er weinig groen en veel beton is. Denk bijvoorbeeld aan het pleintje van de lagere school, maar dan na de schooluren of de drukke winkelstraat ’s morgens vroeg. Een plek waar je even tot rust kan komen, vrij van prikkels, is altijd waardevol voor ons algemeen welzijn.

Rond luwte-oases werken is op zoek gaan naar klimaatrobuuste en biodiverse plekken in de buurt van elke woon-werkomgeving. Bestaande luwteplekken zijn niet altijd gekend bij buurtbewoners. Deze kunnen in kaart worden gebracht en sterker gepromoot worden. Nieuwe luwteplekken zoeken op publiek terrein en een biodiverse invulling geven, versterkt het aanbod en kan op termijn voor een verbinding van kleine groen-blauwe oases zorgen. 

Stilte, rust en ruimte zijn levensbevorderlijke elementen waar Landelijke Gilden aan wil werken.