Menu

Terug naar Actualiteit >Een milieuvriendelijk fietspad, kan dat?

Geschreven op 12 januari 2022. - Nieuws, Fietsen en wandelen

De vraag naar meer fietspaden leidt op veel plaatsen tot toenemende verharding. In Limburg bedachten ze een fietspad dat daarmee echt rekening houdt.

 

 

Het biedt oplossingen voor de klimaatuitdagingen, zoals het dalend grondwaterpeil of de hevige regenvallen met daaraan gekoppelde overstromingen. Dit gebeurt concreet door overtollig hemelwater te bufferen, te filteren, te laten infiltreren en het debiet te remmen. 

Het Climatepath, zoals het fietspad heet, heeft als voordeel dat het snel kan aangelegd worden, er geen verzakkingen zijn, wortelingroei wordt uitgesloten en een levensduur van 60 jaar vooropgesteld wordt. Naast de snelle aanlegtijd, waardoor de hinder voor omwonenden beperkt blijft, kunnen er ook eenvoudig werken aan nutsvoorzieningen gebeuren zonder brokken te maken. Elke unit kan immers in tien minuten worden verplaatst door een vacuümzuiger en zo behoudt het fietspad zijn oorspronkelijke, strakke uitzicht.

Het is Sint-Truiden die als eerste stad dit innovatief fietspad in gebruik mocht nemen.