Menu

Terug naar Actualiteit >Een terugblik op Dorp in de kijker 2016

Geschreven op 01 februari 2017. - Ledenblad Buiten
Opdorp in de kijker

Sinds 2001 hebben meer dan 70 afdelingen zich geëngageerd om een jaar lang voor hun provincie de titel ‘Dorp in de kijker’ te dragen. Met veel inzet staken ze allemaal de handen uit de mouwen en toonden aan de buitenwereld hoe levendig, mooi en verrassend hun dorp wel is.

 

Terugblik op 2016

Nu 2016 achter ons ligt, kijken we met Geert Van Der Wildt en Eddy De Pot, respectievelijk secretaris en voorzitter van de gilde uit het Oost-Vlaamse Opdorp, terug op dit intensieve feestjaar. Beiden zijn erg tevreden over het resultaat. Eddy geniet nog na van de vele positieve reacties die ze ontvingen: "Dat motiveert ons om met een nieuw elan de afdeling verder te vernieuwen."

Volgens Geert was het voor de Opdorpse dorpsgemeenschap en ver daarbuiten vrij snel duidelijk dat Opdorp in de kijker stond: "Dat komt door de promotiecampagne die we in en buiten het dorp gevoerd hebben. Er kwamen ook al enkele nieuwe leden bij, vooral jonge mensen, wat hoopvol is voor de toekomst." "Dat doet ons veel plezier, want de activiteiten moeten mensen zin doen krijgen om lid te worden van onze afdeling. Dat bleek dus het geval te zijn met de activiteiten rond Dorp in de Kijker", vult Eddy aan.

"Gezien onze kleine, maar wel enthousiaste bestuursploeg was dit feestjaar een hele kluif. We begonnen met enkele brainstormsessies in het bestuur, om daarna over te schakelen naar een werkgroep en een trekker per activiteit", licht Geert toe. Eddy reageert: "We zijn met dit initiatief tot aan de rand van het haalbare gegaan. Meer had het echt niet mogen zijn, ook omdat daarnaast ons normale programma moest doorgaan."

Landelijke Gilde Opdorp legde heel veel contacten, soms tot ver buiten de klassieke gildewerking. Geert vertelt over de steun van het gemeentebestuur: "Zij waren onmiddellijk enthousiast. We kregen zowel materiële als financiële hulp. De samenwerking verliep vlot en ze waren ook vaak aanwezig op onze activiteiten."

Eddy wijst op het feit dat ze niet alleen bij de gemeente konden aankloppen: "Voor een aantal activiteiten hebben we gezocht naar een samenwerking met andere verenigingen. Op ons dorpsfeest hebben twee andere verenigingen de drankstandjes uitgebaat. Ook de voetbalclub werd ingeschakeld, om helikoptervluchten te organiseren op hun terreinen.

"We weten nu dat je als vereniging meer kunt dan je zelf denkt. Een goede taakverdeling en duidelijke afspraken leiden automatisch alles in goed banen. Je moet wel altijd voorzichtig zijn, maar bang zijn hoeft zeker niet."

 

Het feestjaar vereeuwigd

Gilden proberen vaak hun feestjaar te vereeuwigen met iets duurzaams. Standbeelden werden op unieke locaties neergepoot, kunstenaars haalden inspiratie uit het dorps- en verenigingsleven, historische dorpsboeken werden uitgegeven, fotomateriaal werd verzameld, liederen werden gecomponeerd.

Ook het bestuur van Landelijke Gilde Opdorp wou iets blijvends achterlaten. Bij de Oost-Vlaamse plattelandsdichter Paul Demets vonden ze inspiratie in het geschreven woord.

 


Voor Opdorp

 

Achter de bomen kan je niet komen. Stemmen
weven een web in het gebladerte. Er is geen
waarheid op dit plein. Hier moet je dronken zijn
van het groen en op het getij van de seizoenen drijven.

Hier wordt veel gezegd en verzwegen:
de lente met haar gemompel, de grootspraak
van de zomer, het gekerm van de herfst,
de stijve lippen van de winter. Als boter

worden we door de dagen geslagen. Dan begint
het druppen van levens die zich voltrekken.

Wat morgen komt, bleekt als lakens
op de dries. Wat onbeschreven is, maakt triest.
 

Paul Demets, plattelandsdichter, oktober 2016, n.a.v. Dorp in de Kijker


 

5 nieuwe dorpen

Landelijke Gilden zet in 2017 voor de 17de keer op een rij 5 dorpen in de kijker.

De belangrijkste doelstellingen van ‘Dorp in de kijker’ zijn:

  • verenigingen leren samenwerken
  • zorgen voor ontmoeting
  • de sociale samenhang verbeteren
  • samen het dorp promoten
  • mensen samenbrengen.

In 2017 gaan de volgende 5 dorpen de uitdaging aan: 

  • Malderen (Vlaams-Brabant)
  • Tielen (Antwerpen)
  • Godveerdegem (Oost-Vlaanderen)
  • Passendale (West-Vlaanderen)
  • Bocholt-Kaulille (Limburg)