Menu

Terug naar Actualiteit >Een wandelnetwerk is een basisvoorziening

Geschreven op 20 april 2020. - Persartikel, Fietsen en wandelen

Het is opvallend. Mensen die méér thuis zijn bv. door thuiswerk, wandelen méér. Wat daarbij ook nog opvalt, is dat de spreiding niet gelijk is. Wandelen en bewegen in de open lucht kennen duidelijk ‘hot spots’. Voor wandelaars die anderen willen mijden, niet zo’n fijne ervaring.

Wandelen in dorpen is op meerdere vlakken gezond. Wandelwegen en autovrije baantjes verhogen de levenskwaliteit. Zowel oud als jong, méér en mindermobielen kunnen hun gading vinden als de paden variatie bieden, genoeg in aantal zijn en goed bruikbaar in alle seizoenen. De hot spots moeten dus uitgespreid worden over het hele dorp en daarbuiten.

Het vraagt een inspanning om zo’n wandelnetwerk te ontwikkelen én te onderhouden. Het gemeentebestuur is het eerst aan zet. Zij moeten volgens het Decreet houdende de gemeentewegen (2019) zorgen voor veilige gemeentewegen en de herwaardering van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel functioneel als recreatief. Om dit te realiseren, is een planmatige aanpak aangewezen. Volgens het decreet moeten ze een gemeentelijk beleidskader maken waarmee ze nadien actieplannen kunnen opstellen. Gemeentes nemen dit het best op door in overleg te gaan met bewoners en belangstellenden.

Projecten zoals ‘Wandelen in Limburgse dorpen’ hebben aangetoond dat ook burgerinitiatieven tot goede resultaten komen. In veel dorpen zijn themaroutes aangelegd of loopparcours, meestal te herkennen aan een beginbord op een pleintje en langsheen de weg een uniforme bewegwijzering. Sommige Regionale landschappen  bv. Dijleland, of toeristische provinciale diensten bv. Oost-Vlaanderen, blinken hierin uit.

In Nederland spreken ze over ‘ommetjes’, wandellussen van 4 à 5 km rond de dorpskern met een maximale open ruimte beleving. Een voorbeeld in Vlaams-Brabant is het ‘Ommetje Gooik’.

In deze tijd is zo’n wandelnetwerk een basisvoorziening, even belangrijk als zorg- en onderwijsfaciliteiten. Een Landelijke Gilde die zich daarom bekommert, polst best eens bij de schepen van mobiliteit of er een beleidskader zit aan te komen of reeds in voege is. De inwoners zullen u er dankbaar voor zijn.

Eigen foto: Aanduidingen van het wandelnetwerk in Linden