Menu

Terug naar Actualiteit >Energiedelen kan al. De rest volgt

Geschreven op 19 mei 2022. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
digitale meter

Als je in een meergezinswoning woont en één bewoner produceert groene stroom, dan kan je vanaf begin dit jaar die groene stroom delen tussen de verschillende gezinnen. De wetgeving* daarrond is recent gewijzigd in uitvoering van een EU-Richtlijn.

Binnenkort kan je zelfs je opgewekte groene stroom doorsturen
naar een eigen toegangspunt op een andere locatie bijvoorbeeld je tweede woning.

In beide gevallen kan je geen vergoeding vragen.

Die vergoeding is wel mogelijk bij peer-to-peerhandel (P2P) of Engels voor persoon-aan-persoon verkoop. Je kan dan je overschot aan zelf opgewekte stroom verkopen aan je buren, je familie, vrienden of een bedrijf. Jij krijgt waarschijnlijk een hogere prijs dan de terugleveringsvergoeding (in 2021: 13 eurocent/kWh) en de ontvanger betaalt waarschijnlijk een lagere prijs dan de geldende energiekost (in 2021: 19 eurocent/kWh). Beide partijen profiteren dus. Verkoper en ontvanger bepalen onderling het bedrag voor de verkoop. Wegschenken kan ook.

Twee voorwaarden:

  • Iedereen moet over een digitale meter beschikken. ;
  • Fluvius heeft de toestemming nodig om de meter af te lezen (15’-waarden).

Je moet dus enkel je EAN-nummers doorgeven, de rest gebeurt automatisch.

Voorlopig moeten alle partijen nog aangesloten zijn bij de zelfde energieleverancier maar vanaf volgend jaar zou dit ook niet meer hoeven.

De energiemarkt is hierdoor opengebroken. Produceren en verkopen is dus duidelijk géén éénrichtingsverkeer meer van de grotere bedrijven. De overheid hoopt dat burgerenergiecoöperaties en energiegemeenschappen een belangrijkere rol zullen spelen.

Meer uitleg op:

* Energiedecreet: art. 7.2.1 energiedelen en art. 7.2.2 § 2 persoon-aan-persoon verkoop