Gastvrijheid | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Gastvrijheid

Geschreven op 10 oktober 2018. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Gastvrijheid

De brexit die het Verenigd Koninkrijk nastreeft, houdt onder meer in dat het land niet meer onderworpen wil worden aan het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Net zoals in de rest van de EU werken er vandaag in het Verenigd Koninkrijk heel wat mensen uit Oost-Europa en elders. Zij vullen jobs in waarvoor nog moeilijk mensen uit eigen land kunnen worden gevonden. Denk maar aan de transportsector, de verzorgingssector, en ook de land- en tuinbouw, in de eerste plaats de seizoenarbeid. Bij een brexit zal het Verenigd Koninkrijk het ongetwijfeld moeilijk krijgen op dat vlak. Heel wat handen zullen letterlijk gemist worden.

Ook bij ons bestaat er in de land- en tuinbouwsector een traditie van het inzetten van buitenlandse werknemers voor jobs die in ons land moeilijk ingevuld raken. Het gaat niet alleen om Oost-Europeanen, maar bijvoorbeeld ook om vluchtelingen. Werken is nu eenmaal een van de betere manieren om zich te integreren in een samenleving. En we durven zeggen dat onze bedrijven grote inspanningen doen om nieuwkomers op een correcte manier in de werkomgeving op te vangen.

Werk is één aspect van een vluchtelingenproblematiek die erg complex is en die niet van vandaag op morgen zal verdwijnen. De recente vluchtelingenstromen vragen om politieke oplossingen. Maar op een heel ander niveau gaat het ook en vooral over mensen, met eigen noden en eigen talenten, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving als ze worden opgenomen in de leefgemeenschap waarin ze terechtkomen. Dat is een opdracht voor henzelf, maar zeker ook voor ons, in onze dorpen en in onze verenigingen.

Sonja De Becker
Voorzitter Landelijke Gilden