Menu

Terug naar Actualiteit >Geen wolinzameling in juli

Geschreven op 27 mei 2020. - Nieuws, Schapenhouders
wol

Heel wat van onze leden schapenhouders brengen elk jaar in juli de wol van hun schapen naar het verzamelpunt in hun provincie. Vandaag is het omwille van de coronamaatregelen nog niet duidelijk of we in juli dergelijke inzamelmomenten mogen organiseren. Daarenboven is de prijs die je voor je wol krijgt historisch laag. Dat is wellicht de reden waarom scheerders vandaag de wol ook niet meer willen meenemen. We hebben daarom besloten om in juli geen inzamelmomenten te organiseren. Het idee leeft om de inzameling uit te stellen tot het najaar, onder de voorwaarden dat het mag en dat de prijs beter is. We komen hier op terug in onze nieuwsbrieven van juni en september.