Menu

Terug naar Actualiteit >Gehoord in het Federaal Parlement: overwegen sluiten?

Geschreven op 12 maart 2021. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Het sluiten van een overweg heeft – zeker op het platteland – een zware impact. Bewoners of bezoekers van gehuchten, woonwijken, afgelegen woningen en (landbouw)bedrijven dreigen afgesneden te worden van de dorpskern of vele kilometers te moeten omrijden. Hierdoor drijven we de duurzame weggebruikers – trappers en stappers – opnieuw richting auto. Dat kan toch niet de bedoeling zijn in een tijd waarin de klimaatimpact van ons mobiliteitsgedrag steeds duidelijker wordt.

Uiteraard hebben we begrip voor de bekommernissen van de spoorwegen en Infrabel rond veiligheid, vertragingsrisico’s, onderhoud en spoorwegcapaciteit. Voor Infrabel is de sluiting van overwegen de meest efficiënte manier van handelen: het komt de veiligheid ten goede, het heeft financieel weinig impact en het verhoogt de capaciteit van het spoornet. Het is dus logisch dat Infrabel vanuit haar kader maximaal wil inzetten op het sluiten van overwegen. Momenteel wordt het sluiten van overwegen echter te eenzijdig bekeken en komen de plaatselijke bekommernissen te weinig aan bod.

Deze week kwam de problematiek ter sprake tijdens een hoorzitting in het federale parlement. Boerenbond en Landelijke Gilden formuleerden enkele bekommernissen en aanbevelingen:

  • Wanneer een afschaffing van overwegen wordt overwogen, is een openbaar onderzoek, waarin de landbouwers, plaatselijke ondernemers en plattelandsbewoners hun mening kunnen geven, zeker op zijn plaats.
  • Een goede handhaving (eventueel met camera’s), het realiseren van een tunnel of brug of een selectieve sluiting zijn te verkiezen boven een afschaffing. Met een selectieve sluiting bedoelen we dat bepaalde types verkeer geen gebruik meer kunnen maken van de overweg, bv. door een tractorsluis of wegneembare paaltjes te plaatsen.
  • De impact voor wandelaars, fietsers en landbouwverkeer moet nauwkeurig in kaart gebracht worden vóór de sluitingsprocedure wordt opgestart. Bij sluiting moeten landbouwers kunnen rekenen op flankerende maatregelen (financiële compensatie, grondruil…). Hiervoor moeten federale en Vlaamse overheid nauw samenwerken.

Met deze bekommernissen staan Boerenbond en Landelijke Gilden niet alleen. Ook de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en de VZW Trage Wegen lieten een gelijkaardig geluid horen tijdens de hoorzitting in het federale parlement.