Menu

Terug naar Actualiteit >Gemeend Landelijk - Inspiratie door het platteland

Geschreven op 05 december 2017. - Persartikel, Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers
Gemeend Landelijk inspireert

333 dagen vóór de gemeente- en provincieraadsverkiezingen lanceert de Landelijke Beweging 'Gemeend Landelijk'. Via fiches met concrete acties wil ze het beleid en potentiële kandidaten inspireren. De Landelijke Beweging is het samenwerkingsverband tussen Boerenbond, Landelijke Gilden, KVLV-vrouwen met vaart, KVLV-Agra, Groene Kring, KLJ en LRV.

Inspiratiefiches 'Gemeend Landelijk'

De inspiratiefiches kregen de titel 'Gemeend Landelijk' en als actieve ondertitel 'Inspiratie door het platteland'. De fiches kwamen tot stand via een voortraject waar leden, bestuursleden, politici en beroepskrachten hun suggesties konden geven. De meer dan 500 binnengekomen voorstellen werden aangevuld met vernieuwde standpunten, innovatieve ideeën en oplossingen voor de uitdagingen waar de gemeentes en provincies voor staan. Hieruit kwamen 16 inspiratiefiches die beleidsmakers nu zullen inspireren bij de opmaak van hun programma voor de verkiezingen, maar de ideeën komen vooral van pas bij de uitvoering van een evenwichtig beleid in onze dorpen, gemeenten, steden en provincies.

Je vindt er – naast de standpunten van de Landelijke beweging – concrete acties voor gemeenten en provincies, maar ook links naar concrete voorbeelden uit de praktijk. Pas door links te leggen tussen de fiches kom je tot een evenwichtig beleid.

Respect voor het Vlaamse platteland en zijn bewoners

“De Landelijke Beweging wil de lokale overheden inspireren over een brede waaier aan thema’s”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van de Landelijke Beweging. “Als plattelandsbeweging ijveren wij voor het respect voor het Vlaamse platteland en zijn bewoners. Voor ons speelt de land- en tuinbouw een onvervangbare rol als economische drager en beheerder van het landschap en de leefomgeving. We leggen in onze inspiratiefiches de link naar onze verstedelijkte context. Vlaanderen is stad én platteland: laat er ons samen werk van maken.”

5 prioriteiten voor de gemeente

De gemeenten krijgen een prominente rol toegewezen in het ruimtelijk beleid en woonbeleid. De uitdagingen om de open ruimte te vrijwaren en in te zetten op kernversterking zijn niet nieuw, maar vragen een vernieuwende aanpak. Daarnaast speelt de gemeente een cruciale rol in de ondersteuning van kinderen, jeugd en zorg. De Landelijke Beweging schuift vijf prioriteiten voor de gemeente naar voor:

  1. Een sterk dorpenbeleid dat wordt uitgewerkt via betrokkenheid en participatie
  2. Een regierol voor een sterk verenigingsleven en een actief jongerenbeleid in elke gemeente
  3. Een kwaliteitsvol en integraal (thuis)zorgbeleid
  4. Stimulansen voor de fiets als vervoersmiddel
  5. Een beleid dat garant staat voor een toekomstgerichte ontwikkeling van land- en tuinbouwbedrijven