Menu

Terug naar Actualiteit >Gemeend Landelijk omzetten in beleid

Geschreven op 15 november 2018. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Gemeend Landelijk

Nu de meerderheden gevormd zijn en je weet wie je gemeente de komende jaren zal besturen, is het zinvol onze inspiratiefiches ‘Gemeend Landelijk’ bij de hand te nemen.

 

 

Misschien hebben de nieuw verkozenen tijdens hun campagne een aantal ideeën van de Landelijke Beweging overgenomen, of juist niet? Of leverden gesprekken binnen jullie gilde ondertussen een aantal concrete vragen en werkpunten voor het nieuwe bestuur op. De komende weken en maanden kan je heel wat stappen zetten om met hen in dialoog te gaan.

Het bestuursakkoord

De nieuwe meerderheid zal nog dit jaar haar plannen vastleggen in een bestuursakkoord. Als er meerdere partijen bij het bestuur betrokken zijn, is dit het moment waarop de belangrijke dossiers politiek worden verankerd. Maak je ideeën zo concreet mogelijk en probeer sleutelfiguren uit de meerderheid te overtuigen van het belang ervan. Kijk of er geen bondgenoten zijn. Want hoe breder je voorstel gedragen wordt, hoe meer kans je hebt dat het in het bestuursakkoord komt.

 

De opmaak van het strategisch meerjarenplan

Het vertalen van het politiek akkoord in een concrete beleidsplanning met bijbehorende begroting, moet met zorg gebeuren. De gemeenteraad heeft er een jaar tijd voor. Het bestuur kan het plan in de loop van de komende jaren nog bijsturen, maar als er nieuwe grote investeringen mee gemoeid zijn, is dit niet evident. Zijn er investeringen nodig in het ontmoetingscentrum van jouw dorp, dan moet je dit zo snel als mogelijk duidelijk maken. De opmaak van het strategisch meerjarenplan kan je in elk geval opvolgen en bijsturen via de cultuurraad, milieuraad, seniorenadviesraad en andere.

Vragen? bert.meulemans@landelijkegilden.be, T 016 28 60 55.