Gesprek over toekomst ‘parochiezaal’ in Linden | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Gesprek over toekomst ‘parochiezaal’ in Linden

Geschreven op 29 februari 2020. - Nieuws, Actie(f) in je dorp
Linden, dorpenatelier over parochiezaal

Omdat de Landelijke Gilde Linden zich zorgen maakte over de toekomst van het OC (ontmoetingscentrum) of de parochiezaal, organiseerde zij samen met enkele verenigingen een dorpsatelier. Hierop was ook de parochieploeg, verantwoordelijke voor het beheer aanwezig. De zorgen bleken terecht want de eigenaar, een Vereniging Parochiale Werken (VPW), mag maar infrastructuur zoals een zaal, bijhouden als er voldaan is aan drie voorwaarden: 1) er is een goede zaalploeg, 2) het gebouw is in goede staat, 3) de zaal is voldoende rendabel.

In Linden kijken ze aan tegen renovatiekosten die de rendabiliteit ernstig bedreigen.

Het dorpsatelier begon met een stand van zaken waar o.a. bovenstaande regels werden uitgelegd. Voor sommige bestuursleden van verenigingen was dit nieuws. Nadien vertelde de schepen uit de gemeente die dit dossier opvolgt dat de begroting een bedrag voorzag om aan de financiële noden te voldoen. Deze subsidie kan maar bekomen worden mits te voldoen aan voorwaarden o.a. verzekering van continuïteit en financieel transparant beheer.

Uit de gedachtewisseling die toen volgde, is te onthouden dat de verenigingen oproepen om de dorpsbewoners mee te betrekken en dat er verschillende juridische formules mogelijk zijn. Op het einde van de avond stelde iemand de afsluitende vraag: ‘Welke ambitie hebben we met deze zaal?’. Wordt uiteraard vervolgd. 

Het dorpsatelier duurde ongeveer anderhalf uur.

Eigen foto: OC Sint-Kwinten