Menu

Terug naar Actualiteit >Gezocht: 5 gemeentes die een dorpshuis willen maken!

Geschreven op 02 maart 2023. - Nieuws, Actie(f) in je dorp
Oproep trajectbegeleiding dorpshuizen

Beschikt jouw gemeente over een dorpszaal of gebouw dat goed gelegen gelegen is, maar veel leeg staat? Is er een buurthuis waar meer potentieel in zit? Landelijke Gilden is op zoek naar 5 gemeentes die hier samen met de beheerders van de zalen verandering in willen brengen. Dankzij de steun van Platteland Plus, kunnen we 5 groepen beheerders gedurende 2 jaar begeleiden en ondersteunen om een dorpshuis uit te bouwen.

Dorpshuis

Dorpshuizen zijn goed gelegen ontmoetings- en activiteitencentra waar diverse organisatoren (verenigingen, ondernemers, lokale overheid en sociale organisaties) een programma opzetten. Een dorpshuis heeft meer gebruikers dan enkel de verenigingen, is langer open dan de klassieke zaal, dient een sociaal doel, maar werkt wel met een verdienmodel. Het gebruikt de veerkracht van de vrijwilligers, maar even goed de robuustheid van de lokale overheid en de creativiteit van de
ondernemer, combineert particuliere met algemene belangen. Het dorpshuis is per definitie multifunctioneel en het programma toont een zeer divers palet aan gebruikers en geïnteresseerden. De uitbating gebeurt best door een geëngageerde persoon of crew. Permanentie is een belangrijke en ook de moeilijkste succesfactor in dit verhaal.

Landelijke Gilden gelooft sterk in een 'dorpshuis' als instrument voor plattelandsontwikkeling om de leefbaarheid van onze dorpskernen te verbeteren. Dit innovatief concept kan een antwoord bieden op de dalende trend van voorzieningen in dorpskernen, de toegenomen eenzaamheid en de nood aan meer sociale cohesie en ontmoeting.

In een dorpshuis brandt het licht langer.

Karel Lhermitte, adviseur plattelandsontwikkeling Landelijke Gilden

Trajectbegeleiding

Zijn sociale cohesie, ontmoetingsplaatsen en inclusie belangrijke doelstellingen in jullie meerjarenplan, maar ontbreekt het jullie aan concrete procesbegeleiders? Aarzel dan niet. We zoeken 5 gemeentes waar we gedurende 2 jaar een trajectbegeleiding mogen opzetten om samen met de beheerders, het lokaal bestuur en de gebruikers een dorpshuis te maken. We gaan aan de slag met ervaringsdeskundigen en experts op basis van de noden van de gebruikers en de
beheerders.

Interesse?

Bekijk het webinar over het project 'Van dorpszaal naar dorpshuis'.
Stel je kandidaat voor 19 mei via dit formulier.

Meer informatie?

Katrien Weckx, Innovatieconsulent Plattelandsontwikkeling, Landelijke Gilden
Katrien.Weckx@landelijkegilden.be, 0499/716589