Menu

Terug naar Actualiteit >Gezocht: betaalbare en kwalitatieve ruimte voor verenigingen

Geschreven op 12 april 2023. - Nieuws, Actie(f) in je dorp

Heel wat verenigingen botsen vandaag op een tekort aan kwalitatieve zaaltjes of lokalen in de buurt. Het gaat niet alleen over ruimte om activiteiten te organiseren, maar ook over een plaats om te vergaderen of dingen te stockeren. Beweging.net maakte recent een stand van zaken op.

We sommen enkele van de huidige uitdagingen voor verenigingen op:

  • Heel wat verenigingen moeten, al dan niet noodgedwongen, beroep doen op hun eigen woonst om vergaderingen te organiseren. Dit maakt dat de zoektocht naar geschikte locaties eerder beperkt zal zijn, maar vraagt wel om extra engagement van de betrokken vrijwilligers. 
  • 1 op 4 van de respondenten geeft aan dat er te weinig beschikbare en betaalbare zaaltjes zijn voor het organiseren van activiteiten. 
  • Uit de analyse blijkt dat niet enkel de beschikbaarheid maar ook de kwaliteit van de beschikbare ruimte een groot probleem vormt. Lokalen blijken gedateerd, zijn toe aan renovatie of moeten gedeeld worden met heel wat andere organisaties.
  • Uit de bevraging blijkt dat heel wat verenigingen erg afhankelijk zijn van gebouwen die voorzien worden door de lokale parochie. Dit aanbod staat in verschillende gemeenten onder druk: het aanbod voldoet niet aan de noden van de organisatie, de kostprijs wordt opgedreven of het bestaande aanbod krimpt door de verkoop van het parochiaal patrimonium.
  • Ook opslagruimte vormt vaak een knelpunt vormt voor vrijwilligers. Het te beperkte aanbod van opslagruimtes dwingt sommige vrijwilligers of organisaties om materiaal thuis te stockeren. In sommige gevallen geven vrijwilligers aan dat ze materiaal noodgedwongen moesten verkopen.
  • Wie ruimtes beheert en gebruikt botst op stijgende prijzen.

Bron: Rapport 'Geef ons ruimte'