Menu

Terug naar Actualiteit >Gezocht: gemeentelijke partner voor het project 't Werkkot

Geschreven op 07 oktober 2022. - Nieuws, Actie(f) in je dorp
gemeentelijke partner voor gereedschapsbibliotheek

’t Werkkot is een fysieke plek in een dorp of buurt, gedragen door een open vrijwilligerswerking, waar dorpsbewoners werkmaterialen kunnen uitlenen om te klussen, repareren of renoveren. Het is een plek waar ‘klussers’ uit de buurt samenkomen, tips en advies geven en krijgen over de aanpak van een klus of de werking van een gereedschap. Landelijke Gilden kan dankzij de steun van de provincie Limburg, Vlaanderen en Europa in zee gaan met drie gemeentes. We werken samen met De Transformisten, expert op vlak van lokale deelinitiatieven.

Waarom ’t Werkkot?  

Vlamingen zijn doe-het-zelvers in hart en nieren. Corona heeft ons alleen maar meer aan het klussen gezet en heel wat Vlamingen geven aan dat ze ook na corona nog klusprojecten op de planning hebben staan. Vooral de millennials! We kochten ook met zijn allen heel wat gereedschap aan. Vaak gereedschap dat slechts beperkt gebruikt wordt en dan in de kast beland.

Met een gereedschapsbibliotheek willen we buurtbewoners toegang verlenen tot een breed gamma aan werkmateriaal. Gereedschap dat anders individueel zou worden aangekocht, ook al heeft de gebruiker het maar beperkt nodig. Door het te delen, wordt het gereedschap efficiƫnter gebruikt en kunnen we kiezen voor kwaliteitsvolle toestellen die duurder zijn in aankoop. Delen gaat dus ook de overconsumptie van goedkope wegwerptoestellen tegen.

Mensen met een beperkt budget hebben vaak niet de middelen om kwalitatief gereedschap aan te schaffen. Zij hebben misschien wel de kennis en kunde om te klussen of gereedschappen te repareren. Iedereen heeft recht op kwaliteit en duurzaamheid. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zijn woning te verbeteren. Dankzij ‘t Werkkot kunnen meer gebruikers aan de slag met geschikt werkmateriaal voor onderhoud en herstellingen, ook mensen (en verenigingen) die zelf geen budget of plaats hebben om materiaal aan te kopen.

’t Werkkot zal vormgegeven worden door de gemeenschap zelf. We vertrekken vanuit de lokale behoeften. We willen via dit initiatief dorpsbewoners verenigen en een ‘open’ vrijwilligerswerking oprichten, waar mensen hun vaardigheden inzetten voor hun buurt of gemeenschap. Ze kunnen onderling kennis uitwisselen en gebruikers advies geven over het aanpakken van klussen en het gebruik van werkmateriaal. ’t Werkkot zal ook empowerend werken. Gereedschap gebruiken om iets te maken, te onderhouden of te herstellen geeft veel voldoening. Het krikt je zelfvertrouwen op, versterkt je in het vinden van je talenten en kracht. Het maakt niet alleen persoonlijke ontwikkeling mogelijk, maar zorgt ook voor participatie en zelfredzaamheid. Het vergroot de basisvaardigheden van kwetsbare personen en stimuleert ontmoeting en de opbouw van een sociaal netwerk. Werkloze jongeren zouden hier ervaring kunnen opdoen.

Met ’t Werkkot willen we als het ware de 'derde plek'  (Ray Oldenburg) creĆ«ren voor de buurt waar buurtbewoners, naast hun woning en werkplek, komen om te ontspannen. Het is een inclusieve plek waar iedereen welkom is (ongeacht sociale achtergrond, migratie-achtergrond, handicap, enz.). ’t Werkkot zorgt voor sociale interactie tussen mensen en cohesie in een gemeenschap. Het is een plek waar buurtbewoners gelijkgezinden tegenkomen, waardoor ze een gevoel van verbinding voelen en zich minder eenzaam voelen. Ontmoetingen verbinden mensen en versterken het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.

Waarom kan 't Werkkot iets voor jouw gemeente zijn?

  • Een gereedschapsbibliotheek zorgt voor sensibiliseren rond duurzaamheid en past binnen de klimaatdoelstellingen.
  • Een gereedschapsbibliotheek is een burgerinitiatief.
  • Een gereedschapsbibliotheek zorgt ervoor dat meer mensen de kans krijgen om te werken aan hun woning.
  • Een gereedschapsbibliotheek zorgt ervoor dat de burgers geactiveerd worden.
  • Een gereedschapsbibliotheek heeft naast een ecologische functie ook een sociale functie: het brengt allerlei mensen samen, het is een ontmoetingsplek
  • Een gereedschapsbibliotheek is ook een leercentrum. Mensen leren van elkaar, ontdekken vaardigheden.
  • Een gereedschapsbibliotheek verhoogt de sociale cohesie in een buurt
  • Een gereedschapsbibliotheek kan een nuttige invulling zijn van een leegstaand gebouw
  • ’t Werkkot richt zich ook en vooral op de meest kwetsbare groepen. Het wil de zelfredzaamheid van personen in armoede verhogen op vlak van kennis en materialen wat betreft Doe-Het-Zelf.

We zijn ervan overtuigd dat dit een win-win kan zijn voor gemeente, de inwoners en Landelijke Gilden. De stad Peer en de gemeente Maasmechelen zijn al overtuigd! Worden jullie de derde gemeente? 

Interesse? katrien.weckx@landelijkegilden.be