Groei en ontwikkeling | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Groei en ontwikkeling

Geschreven op 06 december 2018. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Sociale bescherming

In veel westerse landen wordt dan wel gediscussieerd over hoe hoog het niveau van sociale bescherming moet zijn, maar dat zo’n bescherming nodig is, betwijfelen weinigen. Bij ons heeft het proces om tot de huidige situatie te komen meer dan een eeuw geduurd. Eerst sloegen gewone mensen de handen in elkaar. Later – vooral na WO I – kwam er betere wetgeving en investeerde de overheid zelf ook meer.

In ons land speelt het middenveld een belangrijke rol bij het innen en herverdelen van de bijdragen van werkgevers en werknemers. Bij ons is dat een taak voor Acerta, ontstaan uit de samensmelting van de dienstengroepen van Boerenbond en het Verbond van Christelijke Werkgevers en Kaderleden, beter bekend als VKW en nu Etion en VKW-Limburg. Na de zesde staatshervorming, die Vlaanderen meer bevoegdheden geeft, wordt de kinderbijslag geïntegreerd in een Vlaams Groeipakket. Infino, het nieuwe kinderbijslagfonds van Acerta en Securex, wil hierbij een belangrijke dienstverlener zijn.

Het middenveld speelt een belangrijke rol bij het innen en herverdelen van de bijdragen van werkgevers en werknemers.

In veel ontwikkelingslanden is de sociale bescherming nog altijd minimaal. Toch staan ze voor enorme uitdagingen: de komende 30 jaar verdubbelt het aantal ouderen wereldwijd, nog het meest in landen met lage inkomens, die daar niet op voorbereid zijn. Meer dan 60% van de ouderen in ontwikkelingslanden heeft geen toegang tot enige gezondheidszorg. En de plattelandsvlucht van jongeren maakt dat ze ook niet op familiale zorg kunnen rekenen. Hier kunnen organisaties zoals Trias een echt verschil maken. Trias ondersteunt de professionalisering van boeren en de zelfontwikkeling van ondernemende mensen. Dat geeft plattelandsbewoners de kans om samen de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te verhogen.