Menu

Terug naar Actualiteit >Heeft de Vlaming nog interesse voor Buxus?

Geschreven op 09 juli 2020. - Nieuws, Tuinieren
buxus is waardevolle plant

Ja hoor! Uit een recente bevraging blijkt dat buxus voor de Vlaming een waardevolle plant is die niet mag ontbreken in de Vlaamse tuinen. Toch kijkt men met belangstelling uit naar resistente soorten of alternatieve planten.

 

 

Vertrouwen stijgt

928 Vlamingen vulden tussen 14 april en 10 mei 2020 de tweede buxusmot-bevraging in. In 10 vragen werd gepeild naar de schade ondervonden in 2019 en de aanpak van de buxusmot. De bevraging was een onderdeel van de bachelorproef van Ivan Bettens voor het behalen van het diploma bachelor in de Agro- en de Biotechnologie (HoGent). Dank aan iedereen die de bevraging heeft ingevuld.

 

Schade en beheersing

Minder tuineigenaars rapporteerden ernstige schade aan de buxus ten opzichte van de voorgaande enquête. De schade is wellicht beperkter gebleven door sneller in te grijpen, door de waarschuwingsberichten van SOSbuxusmot of door minder buxus in de tuin.

Slechts een enkeling doet niets in de strijd tegen de buxusmot.

Wat opvalt, zowel in 2019 als in 2018, is dat de Vlaming graag gebruik maakt van insecticides, vooral de chemische bestrijdingsmiddelen en in mindere mate van de biologische producten. Ivan Bettens formuleert hiervoor drie verklaringen: (1) de Vlaming koppelt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen aan een zeer efficiënt en betrouwbaar resultaat, (2) biologische middelen worden minder aangeprezen en (3) staan bij een ouder publiek minder op de radar. Toch is het handmatig weghalen van de rupsen een klus die veel buxusliefhebbers ervoor over hebben om hun buxus op de meest milieuvriendelijke wijze te beschermen. Daarnaast zijn snoeien, stofzuigen en waterstralen minder vaak toegepaste methodes. Helaas blijken deze acties niet bij iedereen het gewenste resultaat op te leveren. Tuinaannemers worden ingeschakeld omdat zij over een breder gamma van bestrijdingsmiddelen beschikken. Het rooien van buxus werd door een beperkt aantal respondenten aangevinkt.

 

Tevredenheid over buxus

De meesten Vlamingen zijn alert en controleren hun buxus minstens maandelijks. Pas als ze vaststellen dat er schade is of rupsen aanwezig zijn, gaan ze actie ondernemen. De nieuwsbrieven van SOSbuxusmot blijken daarbij een leidraad te zijn.

De tevredenheid over hun buxus is hoog, slechts 0,2% zegt een verkeerde plantenkeuze gemaakt te hebben. Buxus is voor velen dus een waardevolle plant die niet in de Vlaamse tuinen mag ontbreken. De komst van buxussoorten die beter bestand zijn tegen vraat van de buxusmotrupsen (of andere ziekten) wordt met open armen ontvangen, al leeft er nog twijfel. Ondanks de populariteit van de insecticiden, wil men dit blijkbaar toch niet te lang meer volhouden en overweegt men een andere plant dan buxus in de tuin te halen. Ook het arbeidsintensieve snoeiwerk blijkt een reden om een andere keuze te maken. Toch blijft buxus met stip een mooie en waardevolle plant, met als belangrijkste kwaliteiten zijn wintergroene karakter en de toepasbaarheid in allerlei vormen en op allerlei plekken. Oude buxusstruiken van 30 jaar of meer hebben vaak een emotionele waarde die verbonden is met een overleden familielid of dierbare en wenst men de struik niet te vervangen.