Menu

Terug naar Actualiteit >Hervorming gezondheidssector

Geschreven op 16 augustus 2017. - Nieuws
Bevalling

Minister Maggie De Block stelt voor om tegen begin 2018 de 91 Belgische ziekenhuizen sterker te laten samenwerken in 25 regionale netwerken. Dat zouden er in Vlaanderen 14 of 15 zijn. Voor de basiszorg zal je nog steeds terechtkunnen in elk ziekenhuis, maar gespecialiseerde zorg zal slechts aanwezig zijn in enkele ziekenhuizen per regio. Complexe en zeldzame zorg – denk bijvoorbeeld aan zeldzame of moeilijk te behandelen kankers – wordt geconcentreerd in een paar hooggespecialiseerde ziekenhuizen.

Hervorming van onze gezondheidssector

Uit een internationale vergelijking onthouden we dat we in ons land relatief veel ziekenhuizen en veel ziekenhuisbedden hebben. Omgekeerd zetten we verhoudingsgewijs weinig verpleegkundigen in aan het bed van de patiënten.

Onze gezondheidszorg is verder sterk technisch georiënteerd, terwijl de uitdagingen door de veroudering vooral liggen op het vlak van langdurige zorg en preventie. Een groot deel van onze gezondheidsuitgaven wordt immers veroorzaakt door onze levenswijze: roken, te veel alcohol, te veel suiker, te weinig groenten en fruit en te weinig beweging.

De kosten van onze gezondheidszorg zijn niet abnormaal en ze stijgen evenmin buitengewoon sterk, maar de effectiviteit en de kwaliteit kunnen beter en er zijn te grote verschillen tussen ziekenhuizen. De financiering van onze ziekenhuizen loopt mank. Met een structureel tekort van 3,5% is het budget ontoereikend voor de basisdienstverlening, waardoor momenteel  een derde van de ziekenhuizen in de rode cijfers duikt. Daarom zijn ziekenhuizen genoodzaakt om op zoek te gaan naar aanvullende middelen bij artsen, apotheken en medische laboratoria.

 

Bevallingen, spoeddiensten en interventies

Op korte termijn zou de hervorming vooral weerslag hebben op de kleinere regionale ziekenhuizen en op enkele specifieke diensten zoals de kraamafdelingen, de spoed- en de ambulancediensten.

Na een gewone bevalling zouden moeders bijvoorbeeld niet na gemiddeld 3,8 dagen maar al na 2 of 3 dagen terugkeren naar huis. Dat lijkt kort, maar in de EU duurt zo’n verblijf gemiddeld 3,2 dagen en Spanje en Zweden doen het met 2,3 dagen een stuk sneller. Hierdoor zullen de bevallingen onvermijdelijk geconcentreerd worden binnen elk ziekenhuisnetwerk en zullen kleinere kraamafdelingen eventueel gesloten worden.

Ook op de spoeddiensten en de ambulances heeft de hervorming potentieel een zware impact. Momenteel beschikt elk (fusie-)ziekenhuis over één (of meer) spoeddienst(en) en in de middelgrote steden bestaan er meerdere spoeddiensten naast elkaar. Door deze versnippering, door het gebrek aan expertise en doordat goede afspraken over doorverwijzing soms ontbreken, is de behandeling van zware trauma’s – voornamelijk bij verkeersslachtoffers – ondermaats. Bovendien is deze versnippering mee de oorzaak van een gebrekkige permanentie en er komen te vaak zaken op een spoeddienst terecht die eigenlijk door een huisarts behandeld moeten worden. De behandeling van zware trauma’s zou dus beter geconcentreerd worden in enkele zeer gespecialiseerde ziekenhuizen (4 à 7 voor België) en huisartsenwachtposten moeten verder afgestemd worden op de spoeddiensten.

Aansluitend wordt een afslanking van de diensten 112 voorgesteld, maar wel met een betere financiering. Het aantal ambulances zou verminderd kunnen worden van zo’n 430 naar 310, zonder dat de huidige interventietijden langer worden. In 90% van de keren dat er uitgereden wordt, is de ambulance nu binnen de 15 minuten ter plaatse.