Menu

Terug naar Actualiteit >Het nieuwe wonen in de kijker

Geschreven op 02 oktober 2019. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
het nieuwe wonen

Vlaanderen is zo goed als vol en toch komen er elk jaar gezinnen bij die hun woonwensen willen vervullen. Wie nadenkt over hoe we nog kunnen groeien, kan niet meer met uitbreidingsplannen spelen. We zullen het moeten doen met de ruimte die in gebruik is. Het “ruimtelijk rendement”, moet hoger. Iedereen spreekt daardoor over verdichten. Zo ook de Vlaamse regering, die pleit voor een bouwshift en kwalitatief verdichten. 

Vandaag is er al een grote veelheid aan nieuwbouw of vernieuwbouw met appartementen en meergezinswoningen in diverse dorpskernen. Hergebruik, renovatie, stapeling, recyclage, slimme combinaties en ruilen van functies, cohousing, collectief wonen, ... zijn allemaal tendensen die aan een opmars bezig zijn.

Om deze tendensen te duiden en hierover in gesprek te gaan, organiseert Landelijke Gilden informatie- en gespreksavonden. De eerstvolgende edities hiervan vinden plaats in Oost-Vlaanderen en Limburg:

Ook de tentoonstelling Housing Apart Together is zeker een bezoekje waard. De organisator van deze tentoonstelling, Architectuurwijzer, is een zeer gewaardeerde spreker op onze infoavond en richt nu, na twee jaar intensief werken rond collectief wonen in Vlaanderen, de expo "Housing Apart Together" in. Zestien Vlaamse collectieve woonprojecten staan - in al hun diversiteit - samen gepresenteerd. Housing Apart Together loopt vanaf 10 oktober in C-mine Genk en verhuist begin 2020 naar STAM Gent. 

Kleiner en dichter wonen hoeft geen schrikbeeld te zijn: de expo toont dat collectief bouwen een kwalitatief antwoord kan bieden op de actuele woonuitdagingen. Gedeelde ruimtes zorgen - soms onverwacht - voor extra comfort en compenseren het kleinere aantal private vierkante meters. De collectieve woonprojecten zijn vaak creatieve oplossingen op moeilijke locaties of in bijzondere panden. De expo toont niet alleen de architectuur maar ook het dagelijkse leven binnen de projecten.